Konsulat Honorowy Republiki Estonii
 
     
     

strona glowna
estonia
konsul
galeria
kontakt
linki
 

  Konsulat Republiki Estonii gościł przedstawicieli poznańskich konsulatów zrzeszonych pod szyldem Korpusu Konsularnego. Okazja do spotkania była szczególna, gdyż gościem specjalnym spotkania był nowomianowany komendant wojewódzki policji inspektor Wojciech Olbryś.


23 listopada br. w budynku Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych odbyło się spotkanie poznańskiego korpusu honorowego. Tradycja takich spotkań, które zwykle przybierają formę półoficjalnego śniadania, sięga dni powstania samego korpusu. Do tej pory jednak ich głównym organizatorem był konsulat brytyjski z Konsulem Włodkiem Walkowiakiem na czele. Ideą przyświecającą temu wydarzeniu była wymiana doświadczeń, ustalanie wspólnej strategii oraz utrzymywanie stałych kontaktów pomiędzy poznańskimi dyplomatami. Z powodu nieobecności dziekana korpusu obowiązki gospodarza pełnił prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz- Konsul Republiki Estonii. Na szczęście na śniadaniu nie zabrakło dwóch wice dziekanów korpusu konsul Republiki Czeskiej. Renaty Mataczyńskiej oraz Konsula Niderlandów Andrzeja Gawrońskiego. Wydarzenie swoją obecnością uświetnił nowomianowany komendant wojewódzki policji mgr inspektor Wojciech Olbryś. Komendant został oficjalnie mianowany w październiku br. i zastąpił emerytowanego już Henryka Tusińskiego. Inspektor Wojciech Olbryś dotychczas był komendantem policji w województwie świętokrzyskim. Ma 47 lat, a z wykształcenia jest ekonomistą. Pomysł takiego spotkania pojawił się już w październiku zaraz po mianowaniu. Z inicjatywą wyszedł sam komendant, któremu zależy na dobrych kontaktach z poznańskimi dyplomatami mówi prof. Michał Iwaszkiewicz Konsul Republiki Estonii. Powodem mojej radości jest fakt, iż ranga pierwszego śniadania konsularnego, którego mogę być gospodarzem został podniesiona przez tak znakomitego gościa. Śniadanie rozpoczęło powitanie oraz krótkie przedstawienie gości. Zgodnie z tradycją takich spotkań pierwsze minuty zajęło omówienie planów korpusu na najbliższy okres. Prof. Iwaszkiewicz poprzez przedstawienie wydawnictw związanych z protokołem dyplomatycznych zainicjował dyskusję na temat dostępności do fachowej i rzetelnej literatury na ten temat. Okazało się, że ogromna część podręczników jest nieosiągalna ze względu na niskie nakłady. Wydawane są one często jedynie na potrzeby ministerstwa spraw zagranicznych. Wątek zakończył się obietnicą prof. Iwaszkiewicza, który zobowiązał się do zdobycia większej ilości egzemplarzy najlepszych książek, lub powielenia tych już niedostępnych. Aktualny problem przystąpienia Polski do Układu Schengen zdominował dalszą część dyskusji. Zniesienie, podobnie jak w innych państwach członkowskich, kontroli na granicach wewnętrznych oraz większa swoboda w podróżowaniu w obrębie państw Unii wiązać się będzie prawdopodobnie ze wzmożoną pracą konsulatów. Również zakres problemów przed jakimi mają stanąć konsule może ulec rozszerzeniu. Szczególne obawy dotyczą ewentualnej fali nielegalnej imigracji. Mimo bardziej skrupulatnych kontroli na granicach zewnętrznych zagrożenie ciągle pozostaje realne. Z drugiej strony Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini będą się musieli liczyć ze wzrostem kosztów i utrudnieniami. Konsekwencji tych faktów obawiają się zarówno państwa wspólnoty, jak i te, które ciągle znajdują się poza granicami Unii. W tym kontekście na problem zawierania zagranicznych małżeństw, które często okazują się być nielegalne zwrócił Konsul Albanii Jarosław Rosochacki. Do problematyki protokołu dyplomatycznego powrócono w kontekście jego funkcjonowania w wielkopolskich urzędach. Niegdyś do sali obrad wykuwano tyle drzwi, ilu było dyplomatów, by zapobiec sporom, kto wejdzie pierwszy. Takie problemy stanowią dziś jedynie ciekawostkę, a protokół dyplomatyczny od XIX wieku, kiedy to powstało to pojęcie, przeszedł głęboką ewolucję. Jego zasady w ogromnym stopniu pokrywają się z zasadami savoir vivru. Można sobie wyobrazić funkcjonowanie dyplomacji bez protokołu, byłoby to jednak bardzo utrudnione.- twierdzi Konsul Republiki Esonii, prof. Iwaszkiewicz. Tym bardziej dziwi członków Korpusu Konsularnego nieznajomość etykiety w niektórych urzędach, co niestety ich pracownicy wielokrotnie udowadniają. Spotkanie obfitowało w wyliczenia łamania zasad dyplomacji przez wielkopolską administrację i władzę. Rozwiązaniem tego problemu mogłyby być wspólne przedsięwzięcia korpusu i urzędów w zakresie rozpowszechniania wiedzy o protokole. Wielokrotnie prowadziłem już szkolenia w tym zakresie dla pracowników niektórych urzędów. Jednak z inicjatywą ich organizacji musi zawsze wystąpić sam urząd, nie korpus konsularny, czy też pojedynczy konsul- mówi prof. Iwaszkiewicz. Wykorzystując obecność komendanta Olbrysia konsule żywo dyskutowali o kwestii bezpieczeństwa konsulatów. Konsul Renata Mataczyńska przypomniała wydarzenie z 2000 roku, kiedy to grupa antyglobalistów wtargnęła do Konsulatu Republiki Czeskiej, co związane było z wyrażeniem sprzeciwu dla organizowanego w Pradze szczytu NATO. Poznańscy policjanci zachowali się w tym przypadku wzorcowo, szybko opanowując sytuację. Zastrzeżenia do pracy policji miał Konsul Królestwa Danii Krystian Ziemski, który zauważył, że pomimo stałych patroli policjanci nie zawsze zwracają uwagę na to co dzieje się przy konsulacie oraz w jego sąsiedztwie. W odpowiedzi na to komendant obiecał rozmowy z dzielnicowymi i uczulenie ich na szczególną obecność konsulatów w ich rejonach. Niestety, jak zauważył, problemem często nie jest aktywność policjanta, ale ograniczenia prawne na które napotyka funkcjonariusz. Wizerunek policji i samych policjantów zmienia się na lepsze. Co do tego faktu zgodni byli uczestnicy spotkania. Sama obecność komendanta i jego chęć współpracy z przedstawicielami Korpusu Konsularnego spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem dyplomatów. Ze spotkania wyszli z pewnością spokojniejsi o bezpieczeństwo obywateli państw, które reprezentują.


^wróć

_________________________________________