Konsulat Honorowy Republiki Estonii
 
     
     

strona glowna
estonia
konsul
konsul
konsul
galeria
kontakt
linki


2004
Działalność Rektora WSUS, prof. dr hab. Michała Iwaszkiewicza w zakresie promocji Estonii rozpoczęła się na długo przed objęciem przez niego funkcji Honorowego Konsula Republiki Estonii. Najbardziej znamiennym tego przykładem może być organizacja Pierwszych Dni Estonii w Poznaniu. Wydarzenie to, w owym czasie wyjątkowe stanowiło w późniejszym okresie wzór imprezy tego typu, nie tylko dla Konsulatu Republiki Estonii, ale też dla innych wielkopolskich placówek dyplomatycznych.
Uroczystość uświetnił swą obecnością ówczesny Ambasador Republiki Estonii Pan Aivo Orav, który w Poznaniu pojawił się już pierwszego dnia obchodów - 25 lutego 2004. Na pogram pierwszego dnia składały się dwa główne wydarzenia: spotkanie z członkami Wielkopolskiego klubu Kapitału w hotelu „Mercure” oraz koncert na zamku w Kórniku. Gości zachwyciło nie tylko znakomite wykonanie muzyczne, ale i magia tego oddychającego historią miejsca.
Kolejny dzień rozpoczęły dwa spotkania Ambasadora z JM prof. Stanisławem Lorencem, rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Andrzejem Nowakowskim, ówczesnym Wojewodą Wielkopolskim. W drugim ze spotkań uczestniczył również prezes towarzystwa Pro Estonia - Jakub Jendras. Rozmówcy wyrazili zainteresowanie szybko rozwijającą się Estonią i zadeklarowali chęć współpracy z tym państwem.
Następnie Aivo Orav wygłosił wykład o współczesnej Estonii, zaś w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy fotogramów „Morskie pejzaże Estonii”.
Dzień zakończyła konferencja prasowa Wojewody Wielkopolskiego i jego gości. Wydarzenie to spotkało się ze znacznym odzewem w poznańskich mediach. Redakcja „Poznańskiego Pegaza” poświęciła Estonii cały numer a obok opisów kraju istotnym jego elementem okazał się wywiad z ambasadorem Aivo Oravem poświęcony między innymi perspektywom dalszej współpracy.

2005
1. Oficjalne otwarcie Konsulatu Republiki Estonii w Polsce dokonało się 11 marca. Na ceremonię złożyły się:
oficjalne otwarcie konsulatu
uroczystość w Pałacu Działyńskich
uroczysta kolacja
Oficjalnego otwarcia dokonano w pomieszczeniach siedziby Konsulatu. Wzięli w nim udział zarówno przedstawiciele Ambasady Republiki Estonii i MSZ tego kraju jak i przedstawiciele władz wojewódzkich z Wojewodą Wielkopolskim – Andrzejem Nowakowskim i Wiceprezydentem miasta Poznania – Mirosławem Kruszyńskim na czele.
W uroczystość w Pałacu Działyńskich na poznańskim Starym Rynku wzięli udział przedstawiciele:
MSZ Estonii
Ambasady Republiki Estonii
władz państwowych (prof. zw. dr hab. Jan Wawrzyniak – doradca Prezydenta RP, prof. dr inż. Edmund Pawlak - doradca Premiera RP)
władz wojewódzkich i miejskich (Andrzej Nowakowski – Wojewoda Wielkopolski, Kazimierz Kościelny, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Mirosław Kruszyński – wiceprezydent Miasta Poznania)
członkowie korpusu konsularnego wraz z Dziekanem Korpusu
pracownicy nauki i kultury oraz dziennikarze
Ceremonię otworzył prof. Stanisław Sierpowski – dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN i gospodarz miejsca, w następnej kolejności głos zabrali:
Pan Andrzej Nowakowski – Wojewoda Wielkopolski
Pan Jaanus Kirkmae – Dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ Estonii
Pan Michał Iwaszkiewicz – Konsul Honorowy Republiki Estonii
Pan Aivo Orav – Ambasador Republiki Estonii w Polsce
Wystąpienia zawierające między innymi ramy współpracy polsko-estońskiej oraz plany na przyszłość przyjęto z dużym zainteresowaniem.
Dnia 12 marca odbyło się oficjalne śniadanie z udziałem Prezydenta Miasta Poznania - Ryszarda Grobelnego po którym włodarz miasta osobiście oprowadził gości z Estonii po najciekawszych częściach grodu Przemysława.
Wizytę zakończył obiad, w którym wziął udział Wojewoda Wielkopolski – Andrzej Nowakowski.
Informacje o otwarciu ukazały się we wszystkich gazetach, lokalnej telewizji oraz serwisach radiowych.

2. W tym samym miesiącu Konsulat przygotował informacje dotyczącą współczesnej Estonii, która została przekazana do wszystkich istotnych organizacji gospodarczych, kulturalnych i naukowych. Zaplanowano cykl spotkań z przedstawicielami tychże instytucji celem ustalenia zasad dalszej współpracy.

3. Od początku swej działalności Konsulat podjął działania zmierzające do objęcia ewentualną opieką obywateli Estonii przebywających na terenie Wielkopolski. W dniu 20 kwietnia odbyło się w konsulacie spotkanie z państwem Press zakładające dalsze stałą roboczą współpracę.

4. Dnia 20 kwietnia Konsul Iwaszkiewicz wziął udział w Wielkopolskim Konwencie Starostów w Lisewie. Podczas wykładu poświeconego Estonii przedstawił możliwości współpracy o charakterze turystyczno – ekonomicznym. W prelekcji zawarta została krótką charakterystyka dziedzin w których ta współpraca byłaby szczególnie mile widziana.

5. Dnia 20 kwietnia pan M. Siugusaar kontaktował się z Konsulatem w sprawie pomocy prawnej w zakresie kontaktów z Policją. Okazało się, iż otrzymał on mandat za przekroczenie prędkości i nie dysponuje kwotą na zapłacenie tego zobowiązania. Został on poinformowany o możliwościach pozyskania pieniędzy z prywatnych źródeł.

6. Dnia 9 czerwca Konsul Honorowy – prof. Michał Iwaszkiewicz spotkał się z prezesem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej – Wojciechem Krukiem. Podczas spotkania zostały poruszone tematy możliwości kontaktów i współpracy przedsiębiorców, jednym z nich była sprawa organizacji wyjazdu biznesmenów do Tallina na wiosnę 2006 roku. Wyjazd ten służyć będzie nawiązaniu kontaktów przedsiębiorców z Wielkopolski z ich odpowiednikami estońskimi.

7. 15 czerwca 2005 roku prof. Michał Iwaszkiewicz gościł w konsulacie Konsul Generalną Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – p. Lisę A. Piascik.

8. W czerwcu 2005 rozpoczęły się przygotowania do organizacji Dni Estonii, które przy współudziale Prezydenta Miasta Poznania mają odbyć się pod koniec roku. Zgłosiło się wiele firm do wzięcia udziału w uroczystościach.

9. W czerwcu odbyło się zakończenie roku pierwszego rocznika darmowego lektoratu języka estońskiego. Omówione zostały założenia tegoż lektoratu na przyszły rok akademicki.

10. W sierpniu 2005 roku rozpoczęto akcje promująca drugą edycję darmowego lektoratu języka estońskiego rozpoczynającego się we wrześniu.

11. Przygotowano cykl spotkań dotyczących Estonii w poznańskich liceach. Rozpoczęcie cyklu planowane było na początek listopada.

12. W drugiej połowie sierpnia trwały przygotowania do przyjazdu ambasadora Antsa Froscha, który miał się odbyć 8 września. Planowane było spotkanie ambasadora z prezydentem miasta i wojewodą. Do przyjazdu nie doszło z powodu choroby ambasadora.

13. Dnia 15 września 2005 roku prof. Michał Iwaszkiewicz wystąpił w TV Biznes, w której udzielił wywiadu na temat gospodarki Estonii.

14. W dniach od 22 do 25 września Konsul Honorowy wziął udział w IV Konferencji Konsuli Honorowych w Tallinie.

15. W dniach 26-27 października 2005 roku Konsul Iwaszkiewicz miał zaszczyt gościć w Poznaniu nowomianowanego Ambasadora Republiki Estonii Antsa Froscha. Była to jego pierwsza wizyta po objęciu stanowiska. Poniżej notatka z przebiegu wizyty.
1.Spotkanie przy uroczystej kolacji.
Obecni:
-Maciej Frankiewicz- Wice- Prezydent Miasta Poznania
-Marian Andrzej Kareński Tshurl- Konsul Honorowy Republiki Niemiec, reprezentant Rosenthal na Polskę
-Anna Kareńska- artystka, mecenas kultury
-Jacek Jagielski- profesor, dziekan Akademii Sztuk Pięknych
-Aleksandra Woda- dyrektor studiów podyplomowych oraz ds. międzynarodowych Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych
-Robert Bielecki- doktor, lektor jezyka estońskiego
-Michał Iwaszkiewicz- Konsul Honorowy Republiki Estonii
-Łukasz Marczewski- asystent Konsula Honorowego Republiki Estonii
W trakcie kolacji potwierdzono wolę Prezydenta Miasta Poznania do objęcia patronatem planowanych dni Estonii.

2. Spotkanie w Centrum Kultury Zamek
W trakcie spotkanie z dyrektorem Markiem Raczakiem oraz zastępcą dyrektora Anną Hryniewiecką, po zapoznaniu się z możliwościami Centrum Kultury Zamek uzgodniono organizację większości imprez w tym obiekcie. M. in. wystawy sztuk plastycznych, wystawy fotograficznej, występu chóru, koncertów muzyki estońskiej, przeglądu filmów estońskich. Szczegółowe ustalenia zostaną przyjęte po zatwierdzeniu poszczególnych imprez.

3. Spotkanie z Wice- Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Józefem Rackim.
W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor gabinetu marszałka Krystyna Czajka oraz wice dyrektor wydziału rozwoju gospodarczego współpracy zagranicznej Magdalena Młyńczak. W trakcie spotkania Wice- Marszałek Racki zadeklarował możliwość włączenia się urzędu marszałkowskiego do organizacji dni Estonii, aby objęły one wybrane miasta Wielkopolski. Zwrócił nadto uwagę na potrzebę rozszerzenia dotychczasowych kontaktów na sferę sportu oraz sprawdzenie, które miasta Wielkopolski podjęły już kontakt z partnerami z Estonii.

4. Spotkanie w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo- Handlowej
Uczestniczyli: wiceprezydenci Krzysztof Jakubowski i Maria Ładzińska- Depko oraz dyrektor Piotr Wroński. W trakcie spotkania omówiono plan misji gospodarczej izby w Tallinie przewidzianej na wiosnę 2006. Wyjazd poprzedzi uzgodnienie listy partnerów gospodarczych z obydwu stron.

5. Konferencja prasowa.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele prasy, radia i telewizji. W dniu 28 października w telewizji i radio wyemitowano wywiady z ambasadorem A. Froschem. Nadto w dwóch gazetach lokalnych ukazało się zdjęcie Pana Ambasadora wraz z notatką dotyczącą jego pobytu w Poznaniu.
W wyniku całokształtu wizyty uzgodniono planowany termin Dnii Estonii na miesiąc maj 2006. Poprzedziłyby je wyjazdy co najmniej dwóch grup z Poznania: wspomnianej już misji gospodarczej biznesmenów oraz przedstawicieli świata kultury i nauki. Na okres wakacyjny podtrzymano propozycje rejsu jachtem Pogoria Korpusu Konsularnego miasta Poznania do Tallina. Ustalono kierunkowe założenia dalszej współpracy kulturalnej, naukowej, ekonomicznej i turystycznej.

16. W grudniu 2005 zintensyfikowane zostały przygotowania do organizacji Dni Estonii. Planowany terminem był ostatni tydzień maja. W ich ramach odbyć się miały:
3 występy chóru:
występ na Starym Rynku inaugurujący Dni Estonii
występ w sali koncertowej
występ w kościele
wystawa prac estońskich artystów w CK Zamek
pokaz filmów estońskich (projektowano 3 wieczory) w CK Zamek
wykłady z cyklu E-Estonia- sale wykładowe WSUS
występ znanego estońskiego pianisty Reina Rampa
W związku z tym Konsul Honorowy spotkał się z wojewodą w celu doprecyzowania szczegółów.

2006
1. Główne działania konsulatu w pierwszej połowie 2006 roku koncentrowały się na organizacji Dni Estonii. Była to impreza organizowana przez Konsulat Republiki Estonii w Poznaniu we współpracy z Ambasadą Estonii w Warszawie oraz Urzędem Miasta Poznania. Wstępnie ustalono termin 25- 27 maja 2006r. Udział w Dniach Estonii zapowiedział Ambasador Republiki Estonii w Polsce Pan Ants Frosch.
Wydarzenia odbywać się miały w miejscach dobrze znanym poznańskim miłośnikom kultury: między innymi w Centrum Kultury Zamek, Auli Akademii Muzycznej oraz centrum kulturalno-handlowym- „Stary Browar”. Wszystkie imprezy miały charakter otwarty i nieodpłatny.
Ambicją organizatorów było dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, reprezentujących różne grupy zainteresowań. Dlatego obok atrakcji związanych z promocją kultury estońskiej w programie znalazły się wydarzenia o tematyce gospodarczo - ekonomicznej. Było to możliwe dzięki szczególnej roli, jaką Poznań zajmuje w tych obszarach. Liczna i urozmaicona oferta edukacyjna szkół wyższych gwarantuje wysoki poziom wykształcenia przyciągając tu młodzież z całej Polski. Dlatego jedną z charakterystycznych cech miasta jest niska średnia wieku jego mieszkańców. Poza tym do Poznania chętnie przybywają turyści zachęceni bogatą historią i pięknem starego miasta.

2. W związku z zainteresowaniem władz miasta Śrem we współudziale w imprezie 25 stycznia 2006 roku Asystent Konsula miał wziąć udział w konferencji prasowej poświęconej tej tematyce. Konferencja została odwołana z powodu choroby organizatorów.

3. W dniu 9 maja 2006 roku gościła w Poznaniu pani Liina Viies - Sekretarz Ambasady Estonii. Celem tej roboczej wizyty były konsultacje dotyczące zbliżających się Dni Estonii. W towarzystwie Konsula
prof. Michała Iwaszkiewicza Pani Sekretarz odwiedziła Stary Browar, w którym zaplanowano przeprowadzenie części imprez: występu chóru oraz dwóch wystaw prac estońskich artystów w zakresie grafiki oraz fotografii.
Następnym punktem wizyty był Hotel Edison w Baranowie, gdzie miała odbyć się inauguracja Dni Estonii, bankiet oraz występ chóru.

4. W dniach 25 - 27 maja 2006 odbyły się Dni Estonii. Organizatorzy zostali zaskoczeni decyzją ówczesnego prezesa rady ministrów z 17 maja 2006, w wyniku której dzień 25 maja 2006 roku został ogłoszony dniem wolnym od nauki i pracy. Zamknięte zostały wszystkie szkoły i urzędy w Polsce. Spowodowało to konieczność przeniesienia wielu imprez w inne miejsca. Niektóre z nich (m. in. jeden z występów chóru) nie mogły się odbyć. Mimo tego po konsultacjach przeprowadzonych z Ambasadą Republiki Estonii w Warszawie zapadła decyzja o kontynuowaniu przygotowań. Ostatecznie na Dni Estonii złożyły się:
Inauguracja, która odbyła się 25 maja o godzinie 17:00 w Hotelu Edison w Baranowie pod Poznaniem. Na uroczystości obecni byli: zastępująca chorego ambasadora Antsa Froscha Pani Liina Viies sekretarz Ambasady Republiki Estonii, marszałek województwa wielkopolskiego, I wicewojewoda wielkopolski, wiceprezydent miasta Poznania, konsule honorowi, rektorzy i profesorowie poznańskich uczelni oraz dziennikarze. Na inaugurację, mimo zapowiedzi, nie dotarł ówczesny wiceminister kultury Krzysztof Olendzki ze względu na wspomnianą decyzję premiera. Gości powitał Konsul Honorowy Pan Michał Iwaszkiewicz, następnie głos zabrali Pani Liina Viies, wicewojewoda oraz marszałek. Po części oficjalnej odbył się występ Kameralnego Chóru Akademickiego z Tallina. Inauguracja zakończyła się bankietem.
Jednocześnie w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych odbywało się spotkanie z estońskim poetą i tłumaczem Aarne Puu. Prezentację wybranej twórczości zamieszkałego w Krakowie poety poprzedził krótki wykład mgr Anny Michaluk z Uniwersytetu Wrocławskiego. Prelegentka skoncentrowała się na przedstawieniu literatury estońskiej. Prezentowane utwory w języku estońskim, polskim oraz rosyjskim w pełni oddały ogólny charakter twórczości poety. Aarne Puu zakończył spotkanie życząc wszystkim zebranym dużo miłości w życiu. Słowa te odnosiły się bezpośrednio do wiersza, który został wygłoszony tego dnia jako ostatni.
Tego samego dnia o godzinie 19:30 w CK Zamek odbył się pierwszy z pokazów animacji estońskiej. Za symboliczną cenę mieszkańcy Poznania mogli zobaczyć filmy sławnych estońskich rysowników. Druga część odbyła się dnia 27 maja o godzinie 13:30.
26 maja 2006 roku Susznia Starego Browaru stała się miejscem wernisażu Estońskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz fotografa Fernando Conde Lamas. Tematyka prac młodych artystów dotyczyła socjalistycznej przeszłości estońskiego kraju. Spotkanie swoja obecnością zaszczyciła między innymi Dominika Kulczyk-Lubomirska.
O godzinie 14, po zakończeniu wernisażu, w Atrium Starego Browaru wystąpił chór estoński z Tallina. Niewątpliwie wysokie umiejętności wokalne chórzystów nie pozostawiły obojętnymi klientów Starego Browaru, którzy z zainteresowaniem wysłuchali występu.
Uwieńczeniem drugiego dnia spotkań z Estonią był przepiękny, bardzo dynamiczny koncert Reina Rannapa w Czerwonej Sali Pałacu Działyńskich. Po przywitaniu gości przez honorowego konsula prof. dr hab. Michała Iwaszkiewicza, przemówiła i przybliżyła nam sylwetkę kompozytora, pianisty Reina Rannapa pani Liina Visie.
W repertuarze znalazły się znane przeboje rockowe oraz utwory klasyfikowane do standardów muzycznych. Pianista dał pokaz szerokich możliwości, zachwycał kunsztem i interpretacją. Publiczność pozostawała pod szczególnym wrażeniem kompozycji własnych artysty.
Dzień zakończył się poznańską prapremierą filmu 007 przygód Franka i Wendy w kinie „Malta”. Widzowie przy wejściu do kina otrzymywali plakat z filmu.
Ostatnim punktem obchodów Dni Estonii, był wykład Konsula Honorowego Republiki Estonii, profesora Michała Iwaszkiewicza. Studenci wypełnili aulę niemal po brzegi. Prelegent w trwającym ponad godzinę wykładzie przedstawił zgromadzonemu audytorium państwo estońskie, jego kulturę, geografię i gospodarkę. Widownia ponadto miała okazję zobaczyć film prezentujący uroki tego kraju.
Relacje z Dni Estonii były często podejmowane przez media. Artykuły ukazały się m. in.: w „Gazecie Poznańskiej”, „Głosie Wielkopolskim” oraz w „Gazecie Wyborczej”. Informacje o Dniach podały również rozgłośnie radiowe: „Radio Merkury – Poznań”, „Radio Afera”, „Radio Emaus” oraz Telewizja Polska, która przeprowadziła również wywiad z konsulem honorowym Estonii. Dzięki intensywnej pracy dziennikarzy działających w WSUS w ramach studenckiego Centrum Dziennikarstwa 27 maja ukazał się specjalny numer miesięcznika „Loża” wzbogacony o dodatek multimedialny, na którym znajdowały się filmy z wywiadami oraz relacjami z wydarzeń. Plakaty w barwach flagi Estonii spotkać można było na terenie całego Poznania.

5. Kolejnym, po Dniach Estonii, dużym przedsięwzięciem, jakim Konsulat zajmował się w 2006 roku była organizacja pierwszej misji naukowo- edukacyjnej do Tallina, która odbyła się w dniach 10- 17 września 2006. Początkowo wyjazd miał mieć charakter misji gospodarczej, jednak organizatorom nie udało się na czas znaleźć odpowiedniego partnera ze strony estońskiej. Pomysł misji gospodarczej nie został porzucony i stanowił jeden z głównych tematów podejmowanych w Tallinie. Pierwsza misja naukowo - edukacyjna składała się z prominenetnych przedstawicieli środowisk naukowych Poznania. W załączniku znajduje się lista uczestników.
Pierwsze spotkanie odbyło się na Uniwersytecie w Tallinie. Rozmowy, prowadzone m. in. z rektorem Uniwersytetu Tallińskiego prof. Rein Raudem, dotyczyły powołania w Poznaniu Centrum Kulturalno - Edukacyjnego. Jego inicjatorem był Konsulat Republiki Estonii w Poznaniu. Podczas spotkania z kierownictwem uczelni rektor WSUS prof. Michał Iwaszkiewicz przypomniał, że idea budowy Centrum narodziła się podczas wizyty w Poznaniu dyrektora generalnego estońskiego MSZ Janusa Kirkmae. Kolejnym tematem debaty była wymiana naukowa między Uniwersytetem w Tallinie, a wielkopolskimi uczelniami. Prorektor UAM prof. Janusz Wiśniewski zauważył, że najważniejszy w tej kwestii jest powrót do idei akademickiego uniwersalizmu, tak aby każdy student mógł studiować w całej Unii na dowolnej uczelni. Rektor Iwaszkiewicz zaproponował nawiązanie współpracy na trzech poziomach: naukowym, relacji studenckich i zbliżenia kulturalnego oraz poznania obyczajów. Konkretyzacja założeń ma nastąpić podczas wizyty przedstawicieli Uniwersytetu z Tallina w Poznaniu lub wyjazdu drugiej wielkopolskiej misji naukowo- edukacyjnej.
Drugie spotkanie miało miejsce w Ambasadzie RP. Rozmowy, prowadzone z Konsulem RP Piotrem Starzyńskim oraz radcą ambasady Jackiem Pękacikiem dotyczyły powołania w Poznaniu Centrum Kulturalno - Edukacyjnego oraz przyjazdu do Estonii pierwszej misji gospodarczej. Ustalono, że wyjazd ma się odbyć w drugim kwartale 2007 roku. Strony uzgodniły również, że w krótkim czasie przygotują listę potencjalnych partnerów gospodarczych. Ustalenia te będą na bieżąco konkretyzowane w porozumieniu z Łukaszem Marczewskim. Bliższe omówienie założeń wyjazdu poniżej.
Trzecie spotkanie odbyło się w estońskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Janusz Wiśniewski oraz prof. Michał Iwaszkiewicz spotkali się z Marią Tooding w departamencie konsularnym oraz Kristen Lahtein oraz Leemet Paulson w departamencie współpracy z zagranicą. Konsul Honorowy zreferował przebieg Dni Estonii oraz omówił zasady powołania Centrum Kultury i Nauki Estońskiej w Poznaniu. Spotkało się to z pełną akceptacją pracowników Ministerstwa.
Pisma ze stosownymi podziękowaniami zostały wysłane do Ministerstwa, Ambasady oraz na Uniwersytet.

6. Idea powołania Centrum Kultury i Nauki Estońskiej w Poznaniu zrodziła się podczas licznych spotkań prof. Michała Iwaszkiewicza z środowiskiem naukowym Poznania. Naukowcy z WSUS, UAM, ASP oraz Akademii Muzycznej uznali, że dostęp do informacji oraz rozwój kontaktów związanych z Estonią powinny przybrać formę stałej działalności. Realizacją tego pomysłu jest Centrum, które praktycznie rozpoczęło swą działalność we wrześniu 2006. Nadal rozpatrywane są różne możliwości sformalizowania tej działalności. Oficjalne powołanie Centrum zostało zaplanowane na początek 2007 roku.

7. Rozmowy prowadzone w Estonii z Radcą Ambasady RP Jackiem Pękacikiem oraz z Damianem Skowronem, odpowiedzialnym za techniczną realizacje projektu przybliżyły idee zorganizowania misji gospodarczej. Miałaby się ona odbyć w kwietniu 2007 roku przy współudziale organizacyjnym Klubu Biznesu PL-EE działającego przy Ambasadzie RP oraz Wielkopolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej.

8. 8 grudnia 2006 rozpoczęła się trzecia edycja lektoratu języka estońskiego. Kontynuowano także zajęcia dla osób uczestniczących w poprzednich edycjach.

9. W dniu 8 listopada 2006 prof. Iwaszkiewicz wygłosił na konferencji „Dokąd zmierza Europa” zorganizowanej przez Centrum Badań Interdyscyplinarnych UAM i WSUS wykład pt.: „Miejsce Estonii we Współczesnej Europie”. W ślad za tym w wydawnictwie „Humaniora” ukazała się publikacja o tym samym tytule.

10. W grudniu 2006 Konsul Honorowy spotkał się z Dyrektorem Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Miasta Poznania Panem Arturem Kośmidrem. Zwrócił się on z prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktów z jednostkami administracji publicznej z Estonii. Kontakt ten mógłby pomóc w rozwoju infrastruktury informatycznej oraz społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce. Pomysł spotkał się z przychylnym przyjęciem ze strony prof. Iwaszkiewicza, który obiecał pomoc.

11. Również w grudniu prof. Iwaszkiewicz udzielił wywiadu dla TV Biznes komentując spotkanie prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii w Wilnie.

2007
1. W grudniu 2006 Konsulat Republiki Estonii nawiązał kontakt z Estońskim Ministerstwem Edukacji. W liście elektronicznym skierowanym do Pana Karla Zovy wyrażona została nawiązania współpracy we wspieraniu promocji kultury i języka estońskiego. Działanie to spotkało się z przychylną reakcją ze strony estońskiej. Odpowiedź wysłaną dnia 10 stycznia 2007 podpisał Mart Meri, (obecnie) przewodniczący Rady Studiów Akademickich Języka i Kultury Estońskiej. Początkowo kooperacja miałaby się opierać na wymianie pracowników naukowych, w późniejszym okresie możliwe byłoby podejmowanie wspólnych inicjatyw Ministerstwa i Konsulatu w zakresie szerokiej promocji Estonii.

2. W dniu 2 marca 2007 Konsul Honorowy na zaproszenie Ambasadora Republiki Estonii Pana Antsa Frosha wziął udział w obiedzie zorganizowanym z okazji obchodów Estońskiego Dnia Niepodległości.

3. W wydawnictwie Humaniora wydrukowana została publikacja „Dokąd zmierza Europa”. Rozdział autorstwa prof. Michała Iwaszkiewicza poświęcony został zagadnieniu miejsca Estonii we współczesnej Europie.

4. W związku z wydarzeniami zapoczątkowanymi przez przeniesienie pomnika żołnierzy radzieckich w Tallinie prace konsulatu zostały nasilone. Do biura wpłynęła ogromna ilość pism z wyrazami poparcia i solidarności z estońską postawą. Konsul Honorowy udzielił szeregu wywiadów prasowych oraz radiowych. Tematyka ta poruszana była na każdym spotkaniu, w którym prof. Iwaszkiewicz wziął udział w tym okresie.

5. W marcu 2007 Konsul Honorowy Republiki Estonii po uprzedniej konsultacji z Sekretarz Ambasady Republiki Estonii Panią Liiną Viies był gościem wojewody kujawsko - pomorskiego. Podczas spotkania, które odbyło się w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy powstała idea organizacji Dni Estonii w województwie kujawsko - pomorskim. Wojewoda wyraził zainteresowanie organizowanymi corocznie w Poznaniu Dniami Estonii, jednocześnie pragnąc skorzystać z doświadczenia konsulatu w zakresie organizacji przedsięwzięcia. Do szczegółowych ustaleń dotyczących zarysu programu Dni miało dojść podczas wizyty w Poznaniu Pana Roberta Hermanowskiego, Dyrektora Gabinetu Marszałka Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

6. Do wyżej wspomnianej wizyty doszło w dniu 8 maja 2007. Dyrektorowi Hermanowskiemu towarzyszyła dyrektor Joanna Skrzyńska. W spotkaniu wziął również udział Konsul Honorowy Republiki Estonii prof. Michał Iwaszkiewicz wraz z asystentem Łukaszem Marczewskim. Strony ustaliły wstępne ramy programowe Dni Estonii. Impreza miałaby się odbyć w październiku 2007 w Bydgoszczy i Toruniu. Ze względu na trudności organizacyjne odrzucona została koncepcja zaangażowania samorządów mniejszych miast województwa kujawsko - pomorskiego. Program miałby składać się z wydarzeń o tematyce związanej z kulturą i nauką. Panel kulturalny odbyłby się w Bydgoszczy, a panel naukowy w Toruniu. Do konkretyzacji założeń miało dojść w Bydgoszczy podczas roboczego spotkania przedstawicieli Ambasady Republiki Estonii w Warszawie, Gabinetu Marszałka Wojewody w Bydgoszczy oraz Konsulatu Republiki Estonii w Poznaniu.

7. Na zaproszenie dyrektora Hermanowskiego oraz dyrektor Skrzyńskiej w Bydgoszczy i Toruniu gościli: Liina Viies, przedstawicielka Ambasady Rebubliki Estonii w Warszawie oraz Łukasz Marczewski reprezentujący Konsulat Republiki Estonii w Poznaniu. Wizyta miała charakter roboczy.
Rozpoczęła się od spotkania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim z przedstawicielką Urzędu Miasta Bydgoszczy Haliną Piechocką-Lipką, dyrektorem Wydziału Kultury i Promocji Miasta Bydgoszczy oraz Małgorzatą Krawczyk z Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na spotkaniu ustalono, że panel kulturalny składałby się z wystawy prac plastycznych estońskich artystów, pokazu filmów oraz wydarzenia muzycznego. Część naukową stanowiłyby warsztaty o tematyce polityczno - historycznej, co miałoby być próbą wykorzystania ówczesnego zainteresowania sytuacją polityczną Estonii. Organizatorzy za cel postawili sobie inicjacje kontaktów pomiędzy stronami polską i estońską, które dzięki wspólnym przedsięwzięciom mogłyby nawiązać współpracę, która w późniejszym okresie nabrałyby stałej formy.
Po spotkaniu odbyła się wizytacja bydgoskich obiektów, w których potencjalnie miałyby się odbywać Dni, ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego, zaangażowanego w organizacje panelu naukowego.
Kolejne spotkanie miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu z przedstawicielami tej instytucji: Januszem Bochenkiem - dyrektorem Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji, Katarzyną Dwórznik z departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Małgorzatą Lewandowską z Wydziału Promocji Miasta Torunia. Na spotkaniu ustalono, że toruński panel kulturalny byłby analogiczny do tego, jaki dzień wcześniej odbyłby się w Bydgoszczy. Warsztaty polityczno - historyczne miałyby na celu zaangażowanie w przedsięwzięcie również środowiska naukowego związanego z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika.
Analogicznie do spotkania w Bydgoszczy wizytę zakończyła wizytacja obiektów kulturalnych w Toruniu.

8. Do Konsulatu Republiki Estonii zwrócił się Marian Klupczyński, Prezes Zarządu firmy CNOS Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego, zainteresowanej eksportem nasion na rynki wschodnie. Konsul Republiki Estonii udostępnił dane estońskich firm z podobnej branży obiecując pomoc w dalszych kontaktach.

9. W dniu 23 maja 2007 prof. Iwaszkiewicz wziął udział w konferencji o tytule „Konsul Honorowy” zorganizowanej przez Poznański Oddział Forum Młodych Dyplomatów. Po wykładzie dotyczącym funkcji konsula honorowego prof. Iwaszkiewicz odpowiadał na pytania uczestników konferencji. Zgromadzone audytorium było szczególnie zainteresowane ostatnimi wydarzeniami w Estonii. Konsul Iwaszkiewicz udzielił wyczerpujących odpowiedzi podkreślając ogromną rolę Estonii w kształtowaniu się polityki państw Środkowej i Wschodniej Europy.

10. 24 maja 2007 roku do konsulatu wpłynęło pismo od Starosty Powiatu Sztumskiego, w którym zwrócił się on z prośbą o umożliwienie nawiązania współpracy, przyjacielskich stosunków oraz zawarcia porozumienia z odpowiednikiem tegoż powiatu z Republiki Estonii. Po uprzednim kontakcie telefoniczny z Sekretarz Powiatu Marią Król konsul obiecał pomóc, jednocześnie wyjaśniając, iż nawiązanie takich kontaktów często napotyka organizacyjne trudności.

11. Tradycyjnie w listopadzie 2007 prof. Iwaszkiewicz złożył wizytę w Tallinie. Tym razem powodów do wyjazdu było wiele. Serie spotkań rozpoczęła wizyta w Ambasadzie RP w Tallinie, gdzie prof. Iwaszkiewicz był goszczony przez Ambasadora Tomasza Chłonia oraz zaprzyjaźnionego Konsula Piotra Starzyńskiego. Rozmowa była wymianą wspólnych doświadczeń i pomysłów na przyszłą współpracę. Ambasador, który jest z wykształcenia filologiem, opowiadał o postępach pracy nad słownikiem polsko - estońskim. Ze swojej strony ambasada złożyła obietnice pomocy w organizacji misji gospodarczej do Tallina. Byłby to już trzeci podmiot - po konsulacie Republiki Estonii i Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo Handlowej zaangażowany w organizację przedsięwzięcia.
Po tym spotkaniu delegacja udała się do budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie odbyło się spotkanie z Malle Kurbel z departamentu kultury oraz Gertem Auväärtem z Wydziału Konsularnego. Oprócz rozmów na temat organizacji dni Estonii pojawił się wątek włączenia Konsulatu Republiki Estonii do obchodów dziewięćdziesięciolecia powstania Estonii. Wszystkie te wydarzenia miałyby być objęte patronatem ministerstwa. Możemy również liczyć na wysokiej rangi gości z Estonii, którzy swą obecnością podnieśliby rangę imprez. Niespodzianką było nieplanowane wcześniej spotkanie z Lauri Bambusem nowo mianowanym dyrektorem konsularnym. Był to powód do radości i satysfakcji dla prof. Iwaszkiewicza, którego znajomość z dyrektorem sięga jeszcze czasów sprzed nominacji konsularnej.
Na mapie spotkań nie mogło zabraknąć również ośrodków naukowych - stąd kolejna już wizyta na Uniwersytecie oraz w Akademii Sztuk Pięknych. Rozmowy skupiły się na konkretyzacji wcześniejszych zobowiązań, szczególnie w sprawach wymiany studentów oraz pracowników naukowych.
Po pobycie w Tallinie delegacja przeniosła się do Tartu - miasta nazywanego Estońskim Oksfordem, z racji pełnienia funkcji centrum uniwersyteckiego i naukowego. Tam, na zaproszenie ambasadora Chłonia, prof. Iwaszkiewicz wziął udział w bankiecie kończącym konferencję historyczną „Stare, dobre... polskie czasy”. Część wieczoru zajęła prezentacja multimedialna polskich wątków monumentalnego dzieła J. Ch. Brotzego „Estonica". Ambasador przekazał także komplet nut i płyt CD z muzyką Karola Szymanowskiego na rzecz kolekcji Biblioteki Tartuskiej Filii Akademii Muzycznej. 

13. 23 listopada br. w budynku Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych odbyło się spotkanie poznańskiego korpusu honorowego. Tradycja takich spotkań, które zwykle przybierają formę półoficjalnego śniadania, sięga dni powstania samego korpusu. Do tej pory jednak ich głównym organizatorem był konsulat brytyjski z Konsulem Włodkiem Walkowiakiem na czele. Ideą przyświecającą temu wydarzeniu była wymiana doświadczeń, ustalanie wspólnej strategii oraz utrzymywanie stałych kontaktów pomiędzy poznańskimi dyplomatami. Z powodu nieobecności dziekana korpusu obowiązki gospodarza pełnił prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz - Konsul Republiki Estonii. Na śniadaniu nie zabrakło natomiast dwóch wicedziekanów korpusu: konsul Republiki Czeskiej Renaty Mataczyńskiej oraz konsula Królestwa Niderlandów Andrzeja Gawrońskiego. W śniadaniu wziął także udział nowomianowany komendant wojewódzki policji mgr inspektor Wojciech Olbryś.
Komendant został oficjalnie mianowany w październiku 2007r. i zastąpił Henryka Tusińskiego, który otrzymał nominację na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Inspektor Wojciech Olbryś dotychczas był komendantem policji w województwie świętokrzyskim. Śniadanie rozpoczęło powitanie oraz krótkie przedstawienie gości. Zgodnie z tradycją takich spotkań pierwsze minuty zajęło omówienie planów korpusu na najbliższy okres. Prof. Iwaszkiewicz poprzez przedstawienie wydawnictw związanych z protokołem dyplomatycznych zainicjował dyskusję na temat dostępności do fachowej i rzetelnej literatury na ten temat. Okazało się, że ogromna część podręczników jest nieosiągalna ze względu na niskie nakłady. Wydawane są one często jedynie na potrzeby ministerstwa spraw zagranicznych. Wątek zakończył się obietnicą prof. Iwaszkiewicza, który zobowiązał się do zdobycia większej ilości egzemplarzy najlepszych książek, lub powielenia tych już niedostępnych.
Aktualny problem przystąpienia Polski do Układu z Schengen zdominował dalszą część dyskusji. Przewidywano, iż zniesienie, podobnie jak w innych państwach członkowskich, kontroli na granicach wewnętrznych oraz większa swoboda w podróżowaniu w obrębie państw Unii wiązać się będzie prawdopodobnie ze wzmożoną pracą konsulatów. Również zakres problemów przed jakimi mogą stanąć konsule może ulec rozszerzeniu. Szczególne obawy dotyczyły ewentualnej fali nielegalnej imigracji. Mimo bardziej skrupulatnych kontroli na granicach zewnętrznych zagrożenie ciągle pozostaje realne. Z drugiej strony Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini będą się musieli liczyć ze wzrostem kosztów i utrudnieniami. Konsekwencji tych faktów obawiają się zarówno państwa wspólnoty, jak i te, które ciągle znajdują się poza granicami Unii. W tym kontekście na problem zawierania zagranicznych małżeństw, które często okazują się być nielegalne zwrócił uwagę Konsul Albanii Jarosław Rosochacki.
Do problematyki protokołu dyplomatycznego powrócono w kontekście jego funkcjonowania w wielkopolskich urzędach. Spotkanie obfitowało w wyliczenia nieznajomości zasad dyplomacji przez wielkopolską administrację i władze lokalne. Rozwiązaniem tego problemu mogłyby być wspólne przedsięwzięcia korpusu i urzędów w zakresie rozpowszechniania wiedzy o protokole.
Wykorzystując obecność komendanta Olbrysia konsule żywo dyskutowali o kwestii bezpieczeństwa konsulatów. Konsul Renata Mataczyńska przypomniała wydarzenie z 2000 roku, kiedy to grupa antyglobalistów wtargnęła do Konsulatu Republiki Czeskiej, co związane było z wyrażeniem sprzeciwu dla organizowanego w Pradze szczytu NATO. Poznańscy policjanci zachowali się w tym przypadku wzorowo, szybko opanowując sytuację. Zastrzeżenia do pracy policji miał Konsul Królestwa Danii Krystian Ziemski, który zauważył, że pomimo stałych patroli policjanci nie zawsze zwracają uwagę na to co dzieje się przy konsulacie oraz w jego sąsiedztwie. W odpowiedzi na to komendant obiecał rozmowy z dzielnicowymi i uczulenie ich na szczególną obecność konsulatów w ich rejonach. Niestety, jak zauważył, problemem często nie jest aktywność policjanta, ale ograniczenia prawne na które napotyka funkcjonariusz.

2008
1. 25 lutego w Gimnazjum w Grzebieńsku odbył się Dzień Estoński. Konsulat aktywnie włączył się w przygotowania. Było to specjalne wydarzenie dla uczniów gimnazjum. Na korytarzach umieszczono zarówno grafiki uczniów jak i zdjęcia przedstawiające Estonię: jej mieszkańców, przyrodę, zabytki.
Prezentowano historię, język, kuchnię, warunki przyrodnicze, muzykę i sport oraz zwyczaje Estończyków. Oprócz tego młodzież przygotowała prezentacje multimedialną dotycząca muzyki, warunków naturalnych oraz sportu.
Profesor Iwaszkiewicz z radością przyjął zaproszenie uczniów i zgodził się objąć swoim patronatem Konkurs Wiedzy o Estonii. Przeprowadził także godzinną rozmowę z uczniami, dotyczącą współczesnej Estonii i jej mieszkańców. Uczestnicy spotkania z wielką uwagą i zainteresowaniem słuchali ciekawostek o interesującym ich kraju. Na pamiątkę Dnia Estońskiego dyrektor szkoły, Ryszard Rackowiak, wręczył Konsulowi upominek w postaci wizerunku szkoły.

2. Konsul Iwaszkiewicz aktywnie włączył się w przygotowania do przyjazdu estońskiej delegacji na konferencję ONZ poświęconą zmianom klimatu w grudniu 2008. Do tej pory za pośrednictwem prof. Iwaszkiewicza zapewnione zostało zakwaterowanie grupy z Ministrem Środowiska na czele.

3. 26 maja oficjalnie została otwarta witryna internetowa konsulatu. Oprócz informacji związanych z konsulatem na stronie bieżąco ukazywać się będą aktualności z estońskiej kultury, nauki, polityki i gospodarki. Wkrótce strona zostanie przetłumaczona na język estoński.

4. We wrześniu 2008 roku kierownictwo i nauczyciele szkoły w Grzebieniskach wraz z władzami gminy Kamieniec, do której Grzebienisko przynależy administracyjnie, gościli władze gminy estońskiej Illuka i nauczycieli ze szkoły w tej miejscowości. Spotkanie to odbyło się z okazji podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy wspomnianymi ośrodkami administracyjnymi i władzami szkolnymi, nad którym patronat honorowy objął pan konsul honorowy Republiki Estonii prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz Goście z Estonii zostali również zaproszeni do Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, której rektorem jest pan konsul.

5. W październiku 2008 Konsulat włączył się w realizację uroczystości związanych z obchodami 90 – tej rocznicy odzyskania przez Estonię niepodległości. W dniach 11 i 12 października 2008 gościł w Poznaniu Chór Chłopięcy św. Michała. 12 października o godzinie 12 miała miejsce msza celebrowana przez ks. bp. prof. Michała Jędraszewskiego, której towarzyszył występ chóru. Wieczorem, w Kościele Wszystkich Świętych w Poznaniu chór wraz z orkiestrą wykonał koncert. W programie występu znalazły się estońskie i łacińskie pieśni religijne. Na koncert przybył ambasador Republiki Estonii w Warszawie Ants Frosch

6. 13 października 2008 r. przebywający z wizytą w Poznaniu ambasador Republiki Estonii w Warszawie Ants Frosch złożył w towarzystwie konsula honorowego prof. dr hab. Michała Iwaszkiewicza wizytę Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego – Markowi Woźniakowi, Wojewodzie Wielkopolskiemu - Piotrowi Florkowi i Prezydentowi Miasta Poznania – Ryszardowi Grobelnemu. W trakcie spotkań omawiano między innymi zagadnienia miejsca i roli Wielkopolski jako regionu współpracującego z państwami nadbałtyckimi.

7. 16 grudnia 2008 konsul honorowy prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz odebrał nagrodę dla estońskiego reżysera Ilmara Raaga. Film „Nasza klasa” w jego reżyserii został doceniony za wysoki poziom gry aktorskiej, wzbudzane emocje i dopracowanie techniczne. Pan konsul dziękując za otrzymaną nagrodę podkreślił wkład kultury estońskiej w kształtowanie się kultury europejskiej.

2009

1. 14 stycznia 2009 r o godz. 19:30 w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu miał miejsce koncert zespołu an_ARCHE NewMusicEnsemble w składzie: Filip Wałcerz – fortepian, Marcin Suszycki – skrzypce, Tomasz Lisiecki – wiolonczela. Pan konsul honorowy Republiki Estonii w Poznaniu udzielił pomocy przy organizacji tego koncert, jak również objął go honorowym patronatem. W trakcie koncertu wykonano utwory znanego estońskiego kompozytora Arvo Pärta, takie jak: Spiegel im Spiegel i Für Alina. Na koncert licznie przybyli melomani, a także przedstawiciele Wielkopolskiego Korpusu Konsularnego

2. 24 stycznia 2009 r pan konsul honorowy Republiki Estonii w Poznaniu prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz na zaproszenie Ambasady Republiki Estonii w Poznaniu oraz Polskiego Klubu Biznesu uczestniczył w uroczystości wręczenia nagrody „Polski Oscar Biznesu 2008 r” panu prezydentowi Republiki Estonii Toomasowi Hendrikowi Ilves.

3. 26 lutego 2009 r. Konsul Honorowy Republiki Estonii pan prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz spotkał się z panem Aimarem Laulikiem, doradcą ds. zagranicznych gminy Iluki, który przyjechał do Wielkopolski na zaproszenie gminy Kamieniec i gimnazjum w Grzebienisku. To było kolejne spotkanie, które pokazało o wzajemnej współpracy nad budowaniem „mostów”. Poruszano wpływ sytuacji gospodarczej na stosunki międzynarodowe, różnic w sposobie wychodzenia z kryzysu, a także o wymianie kulturalnej pomiędzy uczelniami i szkołami. Profesor Iwaszkiewicz z zainteresowaniem pytał o postępy w kontaktach na poziomie gmin Illuka - Duszniki oraz planowanej wymianie uczniów w lipcu/sierpniu.

4. 28 lutego 2009 r. Konsul Honorowy Republiki Estonii pan prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz został zaproszony na koktajl do ambasady Republiki Estonii w Warszawie. W trakcie spotkania pan ambasador Ants Frosch podziękował za konsulom honorowym w Polsce za zaangażowanie w propagowaniu kultury estońskiej i jej reprezentowanie estońskich interesów. Podczas spotkania również poruszono kwestie kolejnych wizyt estońskiego korpusu dyplomatycznego na terenie Wielkopolski.

5. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii ogłosiło konkurs dotyczący wiedzy o tym kraju. Link do strony konkursu: quiz.mfa.ee/quiz_2009. Mozna tu znaleźć pytania, na które odpowiedzieć powinni chętni do wzięcia udziału w konkursie.

6. 29 kwietnia konsul honorowy Republiki Estonii w Poznaniu prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz na zaproszenie dyrekcji i grona pedagogicznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wygłosił wykład na temat Estonii. W swoim przemówieniu konsul poruszył zagadnienia takie jak: relacje polsko – estońskie w czasach minionych i dziś, roli Estonii w jednoczącej się Europie, obyczajowość i mentalność Estończyków, a także sytuację Estonii w dobie kryzysu finansowego.

7. 25 maja Starostwo Powiatowe w Koninie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie zorganizowało „Dzień Estoński”, który miał miejsce w tejże szkole. W debacie głos zabrał, w zastępstwie konsula honorowego, jego asystent Mieszko Łukaszewicz. W trakcie rozmowy z władzami powiatu konińskiego wyrażono wolę współpracy w zakresie nawiązywania i rozwijania relacji pomiędzy samorządami Wielkopolski i Estonii.

8. Od 8 czerwca w budynku Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu można oglądać wystawę „Trzy lwy i Orzeł” relacjonującą stosunki polsko – estońskie z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

9. Dnia 20 lipca Konsulat Honorowy Republiki Estonii poznaniu zamieścił na swojej stronie internetowej nowe regulacje dotyczące wydawania paszportów estońskich oraz instrukcje ubiegania się o nie drogą elektroniczną.

10. We wrześniu 2009 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazała się książka „Negocjowanie granic: od „UE-15” do „UE-27”. Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej, część pierwsza- Grupa Luksemburska (2004), Estonia, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Węgry, Cypr w UE” pod redakcją Tomasza R. Szymczyńskiego. W publikacji tej został zamieszczony obszerny artykuł autorstwa konsula honorowego Republiki Estonii w Poznaniu prof. dr hab. Michała Iwaszkiewicza i mgr Łukasza Marczewskiego dotyczący drogi Estonii do członkostwa w Unii Europejskiej.

11. Dnia 21 września 2009 roku Konsulat Honorowy Republiki Estonii w Poznaniu współorganizował wyjazd delegacji władz Miasta Poznania do Tallina, gdzie delegacja spotkała się z władzami miasta Tallina oraz z przedstawicielami ambasady RP w Estonii

12. Dnia 24 września 2009 roku w Konsul Honorowy Republiki Estonii w Poznaniu wygłosił referat nt. Przemian religijnych w Estonii.

13. Dnia 25 września 2009 roku Konsulat Republiki Estonii w Poznaniu wspólnie z Urzędem Miasta Poznania zorganizował bankiet z okazji zakończenia „V dni Estonii” oraz zamknięcia wystawy „Trzy Lwy i Orzeł”. W bankiecie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, korpusu dyplomatycznego oraz świata biznesu.

14. Dnia 25 września 2009 roku Konsulat Republiki Estonii zorganizował koncert estońskiego zespołu Ro:toro w budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Poznaniu

15. Dnia 29 września 2009 przedstawiciel Konsulatu Republiki Estonii, asystent Konsula mgr Mieszko Łukaszewicz przygotował i prowadził zajęcia w X Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu poświęcone roli i funkcjonowaniu konsulatów honorowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli Konsulatu Honorowego Republiki Estonii w Poznaniu

16. Dnia 9 października 2009 roku Konsulat Republiki Estonii w Poznaniu zorganizował wystawę z dziejów relacji polsko – estońskich w latach 1918 – 1939, pod tytułem „Trzy Lwy i Orzeł” w holu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W uroczystości otwarcia wystawy wzięły udział władze Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM: prof. prof. Tadeusz Wallas, Jerzy Babiak i Robert Kmieciak, liczni wykładowcy i studenci wydziału. Oprowadzał ich po wystawie konsul honorowy Estonii w Poznaniu, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz

17. Dnia 3 listopada 2009 roku przedstawiciel Konsulatu Republiki Estonii, asystent Konsula mgr Mieszko Łukaszewicz przygotował i prowadził zajęcia w X Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu poświecone protokołowi dyplomatycznemu i relacji polsko - estońskich.

18. 4 – 12 grudnia 2009 roku w Poznaniu miał miejsce Przegląd Kina Estońskiego w Kinie Muza. Konsulat Republiki Estonii pomógł w jego organizacji, a asystent konsula mgr Mieszko Łukaszewicz wygłosił przemówienie podczas inauguracji przeglądu.

19. 4 grudnia 2009 miało miejsce wręczenie sztandaru szkoły Gimnazjum im. Lecha Krzyżaniaka w Grzebienisku, w którym brał udział również konsul honorowy Republiki Estonii w Poznaniu prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz Gośćmi ceremonii była również delegacja gminy Illuka z Estonii.

2010:

Dnia 20 stycznia 2010 roku asystent Konsula Honorowego Estonii w Poznaniu wziął udział w uroczystej kolacji zorganizowanej przez estońską firmę "Puidukoda", w której uczestniczyli przedstawiciele firmy „Poidukoda” z Estonii, Poznania, a także czołowi klienci wspomnianej firmy.

Dnia 26 lutego 2010 roku konsul honorowy Republiki Estonii w Poznaniu prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz na zaproszenie dyrekcji i grona pedagogicznego Zespołu Szkół w Mogilnie wygłosił wykład na temat Estonii. W swoim wystąpieniu konsul poruszył zagadnienia takie jak: relacje polsko – estońskie w czasach minionych i dziś, rola Estonii w jednoczącej się Europie, obyczajowość i mentalność Estończyków, a także sytuacja Estonii w obliczu światowego kryzysu gospodarczego. Konsul honorowy Republiki Estonii w Poznaniu, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, również spotkał się z władzami samorządowymi..

W kwietniu 2010 roku Konsulat Honorowy Estonii, za pośrednictwem Ambasady Estonii, przeprowadził wywiad z premierem Republiki Estonii, panem Andrus Ansip.

W dniach 28 kwietnia – 7 maja 2010 roku oraz 19 maja – 2 czerwca, Konsulat Honorowy Estonii w Poznaniu zorganizował we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu wystawę poświęconą historii Estonii w latach 1917-2007.

Dnia 10 czerwca 2010 roku odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Korpusu Konsularnego z dyrektorem szpitala MSWiA, które zostało zorganizowane przez konsulat Estonii w Poznaniu. Celem spotkania było zapoznanie Korpusu Konsularnego z procedurami dotyczącymi leczenia VIP-ów, żołnierzy i innych obywateli państw obcych na terenie miasta Poznania. Szpital MSWiA jest bowiem jedynym szpitalem w Poznaniu, który ma uprawnienia do leczenia VIP-ów, żołnierzy służby czynnej przebywających w Poznaniu.

W czerwcu 2010 roku Konsulat Estonii przy współpracy z Ambasadą pomógł przy organizacji wycieczki rowerowej pośrednicząc w rezerwacji miejsc noclegowych w Parnu i Tallinie.

10 września 2010r. na zaproszenie starosty powiatu sieradzkiego i dyrektora pozaszkolnych instytucji edukacyjnych w Sieradzu asystent konsula honorowego Estonii w Poznaniu Mieszko Łukaszewicz wziął udział w gali finałowej Międzynarodowego Festiwalu Projektowania Ubrań dla Młodzieży Licealnej „For themselves”, która odbyła się w Teatrze Miejskim w Sieradzu. Patronat nad festiwalem Asystent konsula udzielił wywiadu radiowego na temat polsko-estońskiej współpracy na polu edukacji i kultury. Przedstawił także propozycję nawiązania współpracy partnerskiej ze szkołą krawiectwa z Estonii. Jedną z nagrodzonych podczas finału festiwalu prac stworzyli studenci z Estonii.

W dniach 14 i 15 października 2010r. na zaproszenie konsula honorowego Republiki Estonii w Poznaniu prof. dr. hab. Michała Iwaszkiewicza gościł w Poznaniu ambasador Republiki Estonii w Polsce, Taavi Toom wraz z sekretarzem ds. konsularnych ambasady Anne-Ly Ader. Ambasador spotkał się z prezydentem miasta Poznania Ryszardem Grobelnym, wojewodą wielkopolskim Piotrem Florkiem, a także z zastępcą marszałka województwa wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem. Rozmowy skoncentrowały się na możliwościach nawiązania współpracy pomiędzy Wielkopolską, a Estonią m.in. w dziedzinie technologii informacyjnych i biotechnologii. Ważnym punktem dyskusji były plany dotyczące zorganizowania wyjazdu studyjnego przedstawicieli biznesu, nauki i samorządów do Estonii, gdzie mogliby zapoznać się z funkcjonowaniem tzw. e-administracji, a także nawiązać kontakty biznesowe i naukowe. Ambasador wyraził uznanie dla zaangażowania prof. dr. hab. Michała Iwaszkiewicza oraz poznańskiego samorządu w rozwój współpracy w dziedzinie kultury oraz promocji kultury estońskiej w Polsce. Ambasador Taavi Toom podkreślił, że z powodu upływu 90 rocznicy nawiązania dwustronnych stosunków pomiędzy Polską a Estonią, rok 2011 stanowić będzie szansę do dalszego zwiększenia aktywności w tym zakresie. W czasie pobytu w Poznaniu ambasador uczestniczył w ceremonii inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych.

2011:

Dnia 24 lutego przedstawiciel Konsulatu wziął udział w corocznie organizowanych w Grzebienisku Dniach Estonii poświęconych historii, kulturze i obyczajom Estończyków. Przedstawiciel Konsulatu odpowiadał na pytania dotyczące pracy placówki jaką jest konsulat honorowy, a także obecnej sytuacji Estonii, m.in. kwestii jej wejścia do strefy euro.

W lutym Konsul Honorowy Republiki Estonii w Poznaniu prof. Michał Iwaszkiewicz spotkał się z Aimarem Lalikiem, doradcą gminy Illuka ds. kontaktów międzynarodowych oraz Angeliką Stelmaszyk, koordynatorką współpracy gminazjów w Grzebienisku i w Illuka. Rozmowy dotyczyły m.in. wymiany młodzieży, a także przyszłej wizyty Kosnula w gminie Illuka.

w dniach 25-27 maja 2011r. Asystent Konsula mgr Mieszko Łukaszewicz wziął udział w VI Konferencji Konsulów Honorowych Estonii, gdzie uczestniczył w wykładach dotyczących m.in. funkcjonowania MSZ Estonii oraz jej przedstawicielstw, a także miał okazję spotkać się z prezydentem Toomasem Hendrikiem Ilvesem, premierem, a także ministrem spraw zagranicznych Estonii.

dnia 14 czerwca wizytę w Konsulacie złożył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. W holu Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, której Konsul jest rektorem, prezydent otworzył opracowaną przy współpracy Estońskiego Archiwum Państwowego i Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, wystawę „Trzy Lwy i Orzeł” poświęconą historii relacji polsko – estońskich w latach 1918-1939.

5 grudnia na prośbę attache kulturalnego Ambasady Estonii w Polsce Anne-Ly Ader konsulat honorowy Estonii w Poznaniu zorganizował spotkanie z kierownictwem Fundacji Malta, będącej organizatorem festiwali Malta i Nostalgia w Poznaniu. Anne-Ly Ader wzięła następnie udział w ceremonii zamknięcia festiwalu Nostalgia, który w pełni był poświęcony muzyce estońskiej.

Konsulat Honorowy roztoczył patronat nad wystawą "Trzy lekcje malarstwa", której otwarcie miało miejsce 12 grudnia w Galerii Szyperskiej w Poznaniu. Wystawa składała się z ekspozycji prac trzech artystów z trzech różnych państw: Jonasa Gasiunasa z Litwy, Pawła Łubowskiego z Polski i Kaid