Konsulat Honorowy Republiki Estonii
 
     
     

strona glowna
estonia
konsul
galeria
kontakt
linki


  Aktualności  Polecamy

Polecamy wywiad z Prezydentem Estonii w "Rzeczpospolitej" z dnia 10 marca 2014 roku.

_________________________________________

  Odsłonięcie tablicy poświęconej estońskiemu generałowi Johanowi Laidonerowi

Odsłonięcia dokonali dwaj prezydenci: Polski Bronisław Komorowski i Estonii Toomas Hendrik Ilves. Johan Laidaner był twórcą i naczelnym dowódcą wojsk Estońskich w okresie pierwszej wojny światowej i wojny estońsko-bolszewickiej (1918-1920). Generał miał osobiste związki z Polską, bowiem poślubił Polkę - Marię Kruszewską. W 1928 roku złożył oficjalną wizytę w Polsce, był przewodniczącym tallińskiego Towarzystwa Polska- Estonia, a w 1939 roku zdecydował o pomocy w uciecze polskim ORP „Orzeł” z Tallina. Opanował również język polski.

Prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz - Rektor WSUS jest Honorowym Konsulem Republiki Estonii. Ww uroczystości brał udział na zaproszenie Ambasadora Estonii w Polsce.

Więcej informacji o tym wydarzeniu: http://www.muzeumpilsudski.pl/aktualnosci/biezace?id=2013-odsloniecie-pamiatkowej-tablicy-poswieconej-generalowi-laidonerowi_________________________________________

  Spotkanie z dyrektorem generalnym ZAiKS

23 maja 2013 roku konsul honorowy Estonii w Poznaniu prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz spotkał się z dyrektorem generalnym ZAIKS Krzysztofem Lewandowskim. Spotkanie miało miejsce przy okazji konferencji naukowej „Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 roku” która miała miejsce w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Rozmowa dotyczyła podobieństw i różnic w zarządzaniu prawami autorskimi w Polsce i Estonii, a także o wspólnych unijnych uregulowań w tej materii.

_________________________________________

  Spotkanie z Komendantami: Głównym i Wojewódzkim Policji

Konsul honorowy Estonii prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz w dniu 30 listopada 2012 roku spotkał się z Komendantem Głównym Policji nadinspektorem Markiem Działoszyńskim oraz nadinspektorem Krzysztofem Jaroszem, Wielkopolskim Komendantem Głównym Policji. Spotkanie miało miejsce przy okazji konferencji organizowanej w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu dotyczącej autorytetu w Policji.
Spotkanie dotyczyło wprowadzenia lepszej komunikacji konsulatu z Policją w sprawach związanych z obywatelami Estonii.

_________________________________________

  Wizyta w Estonii

W dniach od 9 do 12 lipca 2012 roku konsul honorowy Republiki Estonii w Poznaniu prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz prorektorem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, mgr Aleksandrą Iwaszkiewicz- Wodą złożył wizytę w Estonii.
W trakcie pobytu miało miejsce spotkanie z ambasadorem RP w Estonii Grzegorzem M. Poznańskim (na zdjęciu). W jego trakcie omówiono możliwości współpracy na polu kulturalnym i naukowym pomiędzy ośrodkami i instytucjami z Wielkopolski i Estonii.

_________________________________________

  Trzy lekcje malarstwa na Szyperskiej

Pomiędzy 12 grudnia 2011r. a 15 stycznia 2012r. w Galerii „Szyperska” otwarta była wystawa zatytułowana „Trzy lekcje malarstwa”. Na wystawie, którą swym patronatem objęły m.in. konsulaty honorowe Estonii i Litwy w Poznaniu, zaprezentowano prace trzech artystów pochodzących z Litwy, Estonii oraz z Polski.
Poznańska publiczność miała okazję zobaczyć obrazy Jonasa Gasiunasa (ur. 1954), dwukrotnego laureata głównej nagrody organizowanego w Wilnie Triennale Malarstwa. Artysta ten znany jest ze stosowania oryginalnej techniki twórczej, polegającej na pokrywaniu płócien sadzą oraz dymem płonącej świecy.
Równie charakterystyczne są prace pochodzącego z Estonii Kaido Ole (ur. 1963r.), będącego jednym z najbardziej rozpoznawanych estońskich artystów. W 2003r., wraz z Marko Mäetamm reprezentował Estonię na weneckim Biennale Sztuki. Motywem często pojawiającym się w pracach Kaido Ole są minimalistyczne figury, którym czasem towarzyszy jego własny portret.
Obok obrazów artystów z państw bałtyckich na wystawie znalazły się abstrakcyjne prace Pawła Łubowskiego (ur. 1955r.), znanego miłośnikom sztuki w Polsce redaktora naczelnego pisma „artLUK” oraz dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.
Kuratorami wystawy byli, ze strony polskiej Krzysztof Stanisławski, ze strony litewskiej Arvydas Żalpys.

_________________________________________

  Estońskie dzieci w Konsulacie i WSUS

W dniach 31stycznia-5 lutego 2012 r. ,na zaproszenie m.in. Konsulatu Honorowego Republiki Estonii, przebywała w Polsce grupa uczniów i nauczycieli z regionu Ida-Virumaa. Realizowali oni projekt „Wielkopolska warta poznania”, którego celem było przybliżenie atrakcyjności regionu poprzez odwiedzenie Poznania, Gniezna i Puszczykówka oraz udział gości w Dniach Estońskich realizowanych w kilku wielkopolskich szkołach, wymiana doświadczeń i tworzenie „mostów przyjaźni” pomiędzy polską i estońską stroną.
Projekt i jego realizacja zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, co stwarza możliwości jego kontynuacji w przyszłości.
Goście z Estonii mieli okazję odwiedzić zarówno szkołę podstawową, gimnazjum oraz WSUS, gdzie na Wydziale Artystycznym oraz Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej, wzięli udział w warsztatach, spotkaniach z wykładowcami i studentami. Dużym zainteresowaniem gości cieszyło się studenckie radio, gdzie można było zapoznać się ze specyfiką pracy w mediach oraz wziąć udział w nagraniu.
Spotkanie w Konsulacie i mini-wykład dotyczący zawodu dyplomaty i stosunków polsko-estońskich było czymś zupełnie nowym dla młodych ludzi, którzy z uwagą przysłuchiwali się prelegentowi.
Trzy dni wizyty były bardzo mocno związane z wątkiem edukacyjnym projektu, co pozytywnie wpłynęło na obie strony. Ostatni dzień pobytu przeznaczono na tzw. grę miejską, dzięki której goście zobaczyli zarówno historyczne jak i nowoczesne oblicze Poznania.

_________________________________________

  Zaproszenie na otwarcie wystawy

Galeria „Szyperska” i Konsulat Honorowy Republiki Estonii w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy „Trzy lekcje malarstwa”, która odbędzie się 12 grudnia 2011 o godzinie 19:00.
Na wystawie będą eksponowane prace estońskiego malarza Kaido Ole._________________________________________

  Wizyta konsula generalnego ambasady Estonii Anne-Ly Ader w Poznaniu

W dniach 5 do 6 grudnia 2011 roku w Poznaniu przebywała konsul generalna ambasady Estonii Anne-Ly Ader. Bezpośrednim powodem wizyty był festiwal „Nostalgia”, którego tegoroczną edycję poświęcono muzyce estońskiej.
5 grudnia w siedzibie Konsulatu Honorowego Republiki Estonii w Poznaniu miało miejsce spotkanie Anne-Ly Ader z dyrektorem Fundacji Malta Michałem Merczyńskim, i zastępcą dyrektora tejże fundacji - Kariną Adamską. Spotkanie dotyczyło możliwości promocji kultury estońskiej na festiwalach organizowanych przez Fundację Malta. Wieczorem pani konsul wraz z asystentem konsula honorowego Mieszkiem Łukaszewiczem, wysłuchała koncertu kończącego festiwal, a także spotkała się na kolacji z dyrygentem i organizatorami festiwalu ze strony estońskiej.
6 grudnia Anne-Ly Ader spotkała się z konsulem honorowym Republiki Estonii w Poznaniu, prof. dr hab. Michałem Iwaszkiewiczem. Spotkanie dotyczyło organizacji wystaw organizowanych przez Konsulat w grudniu 2011 i w lutym 2012, a także projektowanej misji gospodarczej do Estonii w 2012 roku Na zdjęciu: Anne-Ly Ader i Mieszko Łukaszewicz podczas koncertu kończącego festiwal.

_________________________________________

  Prezydent RP otworzył wystawę w holu WSUS

Bronisław Komorowski goszcząc w Poznaniu, złożył wizytę konsulowi honorowemu Republiki Estonii, prof. dr hab. Michałowi Iwaszkiewiczowi. W holu Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, której konsul jest rektorem, otworzył wystawę „Trzy Lwy i Orzeł” poświęconej historii relacji polsko – estońskich.

Wystawę zorganizował Konsulat honorowy Republiki Estonii w Poznaniu pod patronatem honorowym ambasadora Estonii w Polsce, Tavi’ego Toma. Ekspozycja poświęcona jest wybranym dziedzinom stosunków Polski i Estonii w latach 1918 – 1939. Wraz z Prezydentem RP wystawę otwierali także: wojewoda wielkopolski Piotr Florek i Prezydent Miasta Poznania, Ryszard Grobelny. Po wystawie Bronisława Komorowskiego oprowadzał konsul honorowy, prof. Michał Iwaszkiewicz. Prezydent komentując eksponowane fotografie i dokumenty nawiązywał do ciekawych, szerzej nieznanych epizodów z przeszłości obu narodów. Po zwiedzeniu wystawy rektor WSUS przedstawił Bronisławowi Komorowskiemu kierownictwo uczelni, wręczył mu także pamiątkowe publikacje.
Wystawa została opracowana przy współpracy Estońskiego Archiwum Państwowego i Archiwum miasta stołecznego Warszawy, dzięki którego uprzejmości wystawa gości w Poznaniu.

_________________________________________

  VI Konferencja Konsulów Honorowych Estonii w Tallinie.

W dniach od 25 do 27 maja 2011 w Tallinie miała miejsce VI Konferencja Konsulów Honorowych Estonii. Przyjechało na nią kilkudziesięciu konsulów i pracowników konsulatów z całego świata. Konsulat w Poznaniu był reprezentowany przez asystenta Konsula Honorowego mgr Mieszka Łukaszewicza. W trakcie konferencji jej uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących zasad funkcjonowania MSZ Estonii i jej przedstawicielstw, innowacyjnej gospodarki Estonii, a także mieli okazję zapoznać się z elektronicznym systemem zarządzania informacjami w Estonii. Ponadto była okazja do spotkania się z ministrem spraw zagranicznych Estonii, premierem, a także z prezydentem. Konferencja była również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy konsulami. Na zdjęciu: mgr Mieszko Łukaszewicz i Jacek Woda z prezydentem Estonii Toomasem Hendrikiem Ilvesem

_________________________________________

  W WSUS o współpracy polsko – estońskiej

Goście , którzy tym razem odwiedzili Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych spotkali się z Rektorem, prof. dr hab. Michałem Iwaszkiewiczem przede wszystkim jako konsulem honorowym Republiki Estonii. W murach Uczelni gościł bowiem Aimar Lalik, doradca gminy Illuka do spraw kontaktów międzynarodowych i Angelika Stelmaszak, koordynująca współpracę gimnazjów Grzebieniskach i Illuka. Rozmowy zdominowały dwa tematy: plany wymiany międzynarodowej młodzieży w roku 2011 i przygotowania do złożenia wizyty przez prof. dr hab. Michała Iwaszkiewicza w gminie Illuka.

_________________________________________

  Kolejny Dzień Estoński w Grzebienisku

Współpraca polskiej gminy Duszniki i jej estońskiego odpowiednika w Illuce ma już utrwaloną tradycję. Co roku w gimnazjum w Grzebienisku odbywa się Dzień Estonii, w trakcie którego prezentuje się historię, współczesność, kulturę i obyczaje tego ciekawego państwa a zwłaszcza regionu, który uczniowie z Grzebieniska znają już dobrze dzięki trwającej od lat wymianie. W tegorocznym Dniu Estońskim, który zorganizowano 24 lutego, wziął udział wójt gminy Kamieniec, Adam Woropaj, a z ramienia konsulatu honorowego Estonii, Tomasz Dymaczewski. Po powitaniu uczestników spotkania przez dyrektora gimnazjum, mgr Ryszarda Rackowiaka, nagrodzono uczestników konkursu wiedzy o Estonii. Uczniowie wykazali się wiedzą i znajomością historii, kultury i gospodarki tego kraju, mimo tego, że wiele pytań wcale nie należało do łatwych. Chór śpiewający po estońsku, i taniec inspirowany elementami estońskiego folkloru i prezentacja szeregu ciekawych szczegółów z życia Estonii i jej mieszkańców to elementy ciekawego i wymagającego wielu przygotowań programu, który przygotowała młodzież z klas gimnazjalnych. Następnie przedstawiciel konsulatu odpowiadał na pytania uczniów związane z pracą placówki, ale również Estonią i obyczajami jej mieszkańców. W tej części spotkania rozmawiano także o wejściu tego kraju do strefy euro i konsekwencjach gospodarczych i społecznych tego kroku. Wójt gminy Duszniki przekazał młodzieży pozdrowienia od swego estońskiego kolegi z gminy Illuka, z którym spotkał się na krótko przed uroczystościami w Grzebienisku, przedstawił także projektowane w roku 2011 obozy integracyjne młodzieży polskiej, fińskiej i estońskiej w ramach międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń. W bieżącym roku większość tych przedsięwzięć odbywać się będzie w Polsce. Czwarty już Dzień Estoński w gimnazjum w Grzebienisku okazał się inicjatywą ze wszech miar udaną , dla młodzieży zaś przyniósł wiele nowych informacji o tym interesującym malowniczym kraju i jego mieszkańcach, także o partnerskiej gminie Illuka. Zob. też informacje o Dniu Estońskim na stornie Urzędu Gminy w Dusznikach Wlkp.: http://www.duszniki.eu

_________________________________________

  Polsko-estońska współpraca muzealna

Nawiązanie kontaktu przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie z Estońskim Muzeum Rolnictwa (Eesti Põllumajandusmuuseum) nastąpiło podczas Międzynarodowego Kongresu Muzeów Rolnictwa CIMA XV, który odbywał się w Nowym Sadzie w Serbii w dniach 22-26 września 2008 roku. Zarówno dyrektor MNRiPR-S w Szreniawie dr Jan Maćkowiak, jak i dyrektor Estońskiego Muzeum Rolnictwa Merli Sild są członkami Prezydium AIMA, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Rolnictwa. Rozpoczęta wówczas współpraca obu instytucji szybko zaowocowała wizytą licznej delegacji Estońskiego Muzeum Rolnictwa w Polsce. Przedstawiciele estońskiego muzeum wzięli udział jako słuchacze w organizowanej przez MNRiPR-S w Szreniawie w dniach 13-14 października 2008 III Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej „Problemy muzeów z zachowaniem i konserwacją zbiorów”, a następnie wraz z dyrektorem dr. Janem Maćkowiakiem zapoznali się z innymi placówkami muzealnymi w Wielkopolsce.
W kolejnym roku okazją do pogłębiania współpracy oraz wymiany doświadczeń polskiego i estońskiego muzeum rolnictwa stała się międzynarodowa konferencja nt. „Misja i kierunki rozwoju muzeów rolnictwa we współczesnym świecie”, zorganizowana z okazji jubileuszu 45-lecia MNRiPR-S w Szreniawie. W konferencji tej wzięła udział dyrektor Merli Sild, prezentując bardzo ciekawe i cenne wystąpienie, w którym nakreśliła działalność swej placówki w szerokim kontekście ogólnej kondycji i znaczenia muzeów w Estonii. Poświęciła również uwagę specyfice muzeów rolnictwa w Estonii, których w tym niewielkim terytorialnie kraju jest aż trzy, a które działają bardzo prężnie, starając się brać aktywny udział w ogólnokrajowym przemyśle kreatywnym i konkurować na rynku ofert kulturalnych i wolnego czasu. Referat dyrektor Merli Sild wraz z ilustracjami został opublikowany w zbiorze materiałów pokonferencyjnych wydanym przez MNRiPR-S w Szreniawie.
Współpraca MNRiPR-S w Szreniawie z placówkami muzealnymi w Estonii kontynuowana była w ramach organizowanej przez polskie muzeum rolnictwa międzynarodowej wystawy plakatu pt. „Zboże państwu! Rolnictwo i wieś w plakacie propagandowym Europy Środkowo-Wschodniej z lat 1950.”. Na wniosek MNRiPR-S w Szreniawie dyrektor Merli Sild zorganizowała w muzeach estońskich kwerendę, której wynikiem było pozyskanie do szreniawskiej wystawy 16 plakatów propagandowych ze zbiorów Muzeum Sztuki w Tartu (Tartu Kunstimuuseum). Efekt tej współpracy dyrektor Merli Sild obejrzała osobiście 16 sierpnia 2010 r., kiedy to ponownie zawitała w Szreniawie, tym razem w ramach wyjazdu studyjnego muzealników estońskich. Goście wysłuchali wówczas prezentacji dyrektora dr. Jana Maćkowiaka na temat tradycji muzealnictwa rolniczego w Polsce oraz historii i obecnej działalności MNRiPR-S w Szreniawie. Następnie muzealnicy estońscy zwiedzili szreniawskie ekspozycje stałe i czasowe, w tym wspomnianą wystawę „Zboże państwu!”, na której obejrzeli m.in. właśnie plakaty z własnego kraju.
Odpowiadając na wielokrotnie ponawiane serdeczne zaproszenie dyrektor Merli Sild, MNRiPR-S w Szreniawie zorganizowało kilkuosobowy wyjazd studyjny do Estonii. Delegacja składająca się z dyrektora dr. Jana Maćkowiaka, kilku pracowników MNRiPR-S w Szreniawie oraz pana Jacka Podbielskiego reprezentującego Departament Kultury UMWW, spędziła w Estonii kilka dni w początkach września 2010 roku. Estońscy gospodarze przygotowali dla gości intensywny program wizyty, który obejmował przede wszystkim zapoznanie się z Estońskim Muzeum Rolnictwa. Jego siedzibą jest zabytkowa farma Ülenurme położona 3 km od Tartu, drugiego co do wielkości miasta w Estonii. Estońskie Muzeum Rolnictwa zarówno prezentuje ciekawe i dobrze przygotowane ekspozycje stałe, jak i oferuje zwiedzającym bogactwo zajęć interaktywnych i imprez plenerowych. Uczestnicy delegacji MNRiPR-S w Szreniawie, znanego wielkopolskiej publiczności muzealnej już od ponad dekady z cyklicznych imprez Jarmark Wielkanocny i Jarmark Bożonarodzeniowy, przyjrzeli się zorganizowanej na terenie Estońskiego Muzeum Rolnictwa imprezie plenerowej Jarmark Jesienny. Stanowiło to dla polskich i estońskich muzealników dobrą okazję do wymiany doświadczeń w tej tak ważnej dla każdego muzeum dziedzinie, jaką jest organizacja rekreacyjno-edukacyjnych imprez plenerowych dla szerokiego grona odbiorcow.
Oprócz najważniejszego celu wyjazdu studyjnego uczestnicy delegacji zapoznali się także z innymi położonymi w pobliżu muzeami i instytucjami kultury. Jednym z nich było wspomniane już Muzeum Sztuki w Tartu, które użyczyło kopii cyfrowych plakatów ze swoich zbiorów na międzynarodową wystawę „Zboże państwu!“ w MNRiPR-S w Szreniawie. Wizyta delegacji szreniawskiej w Muzeum Lotnictwa posłużyła jako inspiracja w pracach nad modernizacją stałej ekspozycji poświęconej agrolotnictwu w MNRiPR-S w Szreniawie. Również zapoznanie się z dwiema innymi instytucjami estońskimi – posiadającym ciekawe zbiory Muzeum Zabawek i prowadzącym interaktywne warsztaty dla dzieci i młodzieży Centrum Kultury Regionu – okazało się mieć bezpośredni związek tematyczny i czasowy z działalnością muzeum szreniawskiego w kontekście planowanej na 2011 rok wystawy czasowej pt. „Świat lat dziecięcych... Tradycyjne zabawki ludowe“, poświęconej właśnie zabawkom i dzieciństwu. Następnie delegacja MNRiPR-S w Szreniawie zapoznała się z leżącym na trasie do Tallina Estońskim Muzeum Mleczarstwa w Imavere oraz Muzeum Farmy Carla Roberta Jakobsona we wsi Kurgja, gdzie mogła porównać ekspozycje poświęcone mleczarstwu i przemysłowi mleczarskiemu z własną wystawą stałą na ten temat. Ostatnim z estońskich muzeów na trasie wyjazdu studyjnego był skansen Eesti Vabaõhumuuseum, w którym zgormadzone są obiekty tradycyjnego budownictwa estońskiego.
Przyjazne kontakty MNRiPR-S w Szreniawie z Estońskim Muzeum Rolnictwa mają szansę w przyszłości przerodzić się we większe wspólne projekty. Następną okazją do ich omówienia będzie najprawdopodobniej kolejne spotkanie obojga dyrektorów na XVI Międzynarodowym Kongresie Muzeów Rolnictwa, który odbędzie się we wrześniu 2011 r. w Rumunii.

_________________________________________

  Wizyta ambasadora Estonii

Na zaproszenie konsula honorowego Republiki Estonii, prof. dr hab. Michała Iwaszkiewicza do Poznania przybył ambasador Republiki Estonii w Polsce Taavi Toom wraz z konsulem Anne-Ly Ader.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami protokołu, ambasador w towarzystwie konsula honorowego odbył spotkania z władzami miasta i województwa: prezydentem Poznania, Ryszardem Grobelnym, wojewodą wielkopolskim Piorem Florkiem, a także z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy środowisk gospodarczych i naukowych Wielkopolski z estońskimi partnerami. Dyskutowano o m. in. w zakresie IT
i biotechnologii. Ambasador wspomniał również o znakomicie funkcjonującej w Estonii na wszystkich szczeblach władzy e- administracji. Ważnym tematem rozmów okazały się plany zorganizowania wyjazdu przedstawicieli biznesu, nauki i władz samorządowych do Estonii, celem zapoznania się z funkcjonowaniem e- administracji, a także nawiązaniem kontaktów gospodarczych i naukowych. Ambasador odniósł się także do współpracy kulturalnej doceniając zaangażowanie konsula honorowego prof. dr hab. Michała Iwaszkiewicza i samorządów Wielkopolski w propagowanie kultury estońskiej. Podkreślił, podkreślono, że rok 2011 będzie okazją do zwiększenia aktywności na tym polu, jako że przypada wówczas 90. rocznica nawiązania relacji dyplomatycznych estońsko – polskich.
Ambasador Taavi Toom w trakcie pobytu w Poznaniu wziął także udział w inauguracji roku akademickiego 2010/2011 w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych.

_________________________________________

  Mieć e-doświadczenie w Tallinie

W Tallinie w dniach 13-15 października 2010 będzie miała miejsce konferencja „Mieć e-doświadczenie w Tallinie” (oryg. Have an eExperience in Tallinn) poświęcona wsparciu internetu w leczeniu (e-health). Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii postanowiło wesprzeć to wydarzenie. Organizator- Estońska Fundacja „e-Health” oczekuje, iż konferencji weźmie udział 150-200 ekspertów z Skandynawii, Unii Europejskiej, państw byłego ZSRR a także z państw bałkańskich. Wśród zaproszonych na konferencję są m.in. przedstawiciele ministerstw zdrowia, polityki społecznej, sektora komunikacji, reprezentancji „e-health”, organizacje zajmujące się telemedycyną, eksperci medycyny. Pierwszego dnia, 14 października konferencja odbędzie się w Swisshotel w Tallinie. Będą tam miały miejsce prezentacje i referaty wiodących ekspertów z Estonii, Finlandii i Holandii. Drugiego dnia, 15 października uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w pracowitym programie, nastawionym na wizyty w organizacjach zajmujących się zdrowiem i ICT, gdzie będą mieli okazje poznać sukces i różne aspekty e-Estonii. Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć na stronie: www.ehealthtallinn2010.org

_________________________________________

  ESTONIA W STREFIE EURO

Estonia postawiła sobie za cel, by dołączyć do strefy euro już od 1 stycznia 2011 roku. Euro ma zostać zaimplementowane metodą „wielkiego wybuchu’. Oznacza to, iż pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych zostaną w „euro-dniu” zamienione bezpośrednio w euro przez Estoński Bank Centralny (Eesti Pank), co najprawdopodobniej zostanie potwierdzone przez właściwą decyzję Rady Unii Europejskiej. Kurs wymiany wynosi 1 euro za 15,6466 koron estońskich. Od „euro-dnia” będzie dwutygodniowy okres podwójnego obiegu, kiedy zarówno euro jak i korony będą miały równy prawnie status środka płatniczego. Sklepy będą akceptowały korony i euro, jednakże reszta generalnie wydawana będzie w euro. Miesiąc przed i przez 6 miesięcy po „euro-dniu” wszystkie placówki bankowe oferujące usługi pieniężne będą wymieniać korony na euro bez prowizji po centralnym kursie wymiany ustalonym przez Estoński Bank Centralny. Od tego czasu wybrana liczba placówek bankowych będzie świadczyć tę usługę przez cały rok. Estoński Bank Centralny będzie wymieniał korony na euro po centralnym kursie wymiany bez prowizji przez czas nieokreślony. Korony będą wycofywane z obiegu, a euro dopuszczane do obrotu płynnie przez placówki bankowe, sklepy i zakłady usługowe. Płatności kartą staną się oparte o euro od „euro-dnia”, zaś korony w bankomatach zostaną zastąpione w ciągu 48 godzin. Podatki i ulgi/zwolnienia zostaną zaokrąglone w bardziej korzystnym kierunku dla podatników/beneficjentów, czym państwo daje przykład dla sektora prywatnego. Zgodnie z planem od lipca br. aż do 6 miesięcy po „euro-dniu” sklepy będą wskazywały ceny w koronach i euro. Izba Ochrony Konsumentów będzie uważnie monitorować zmiany cen przed i po wprowadzeniu euro.

_________________________________________

  Wystawa Estonia 1917-2007 w Poznaniu

W dniach 28 kwietnia – 7 maja 2010 roku oraz 19 maja – 2 czerwca, Konsulat Honorowy Estonii w Poznaniu zorganizował we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu wystawę poświęconą historii Estonii w latach 1917-2007.

_________________________________________

  Spotkanie Wielkopolskiego Korpusu Konsularnego w szpitalu MSWiA w Poznaniu

Dnia 10 czerwca 2010 roku odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Korpusu Konsularnego z dyrektorem szpitala MSWiA, które zostało zorganizowane przez konsulat Estonii w Poznaniu. Celem spotkania było zapoznanie Korpusu Konsularnego z procedurami dotyczącymi leczenia VIP-ów, żołnierzy i innych obywateli państw obcych na terenie miasta Poznania. Szpital MSWiA jest bowiem jedynym szpitalem w Poznaniu, który ma uprawnienia do leczenia VIP-ów, żołnierzy służby czynnej przebywających w Poznaniu

_________________________________________

  Wywiad z premierem Republiki Estonii Andrusem Anspisem, specjalnie dla Konsulatu Honorowego Republiki Estonii w Poznaniu

W związku z wizytą premiera Republiki Estonii Andrusa Ansipa w Polsce w marcu bieżącego roku, pan premier zgodził się udzielić krótki wywiad dla Konsulatu Honorowego Republiki Estonii w Poznaniu

Polska i Estonia pozostają w relacji historycznej od wieków, o prawdziwej współpracy można mówić dopiero z chwilą, gdy obaj partnerzy stali się w pełni suwerenni. Wzajemne kontakty międzyludzkie i kulturalne zyskały nową jakość. Jak Pan ocenia ich stan obecny i perspektywy na przyszłość?

Zgadam się z opinią, że nasza historia dała dobry grunt do pozytywnych relacji międzyludzkich pomiędzy Estończykami a Polakami. Estończycy i Polacy mają długą tradycję kontaktów, np. w XIX w. wielu Polaków studiowało na Uniwersytecie w Tartu. Do tzw. „dorpatczyków” zaliczali się m. in. Józef Piłsudski i Władysław Raczkiewicz. To było powodem bardzo dobrych relacji pomiędzy naszymi przywódcami, intelektualistami, a także zwykłymi ludźmi w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Te relacje zostały podtrzymywane przez pokolenia. Ponadto, fakt iż Polska i Estonia są członkami Unii Europejskiej czyni nas jeszcze bliższymi. Mam nadzieję, że w przyszłości więcej Polaków będzie odwiedzało Estonię i również mam nadzieję, że Estończycy poznają jaki potencjał i dziedzictwo narodowe posiada Polska.

Oba nasze kraje współdziałają gospodarczo i militarnie. Czy w Pańskiej opinii wzajemne relacje w ramach struktur Unii Europejskiej i NATO wyczerpują możliwości kontaktów w obszarach gospodarczym i militarnym? Co jeszcze możnaby zrobić w tej dziedzinie?

Nasza współpraca z Polską w ramach NATO i UE jest bardzo owocna. Jesteśmy wdzięczni za polski wkład w misję „Stała Kontrola” w Estonii, Łotwie i na Litwie (Air Policing – Misja NATO mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii, z powodu nie posiadania przez te państwa własnych sił powietrznych, odbywa się ona w systemie rotacyjnym po 3 miesiące; bierze w niej udział 16 państw członkowskich NATO – przyp. red.), w której Polska uczestniczy już trzeci raz. W Unii Europejskiej mamy również wiele wspólnych interesów. Ostatnimi projektami, nad którymi ściśle z Polską współpracujemy to np. Makro – Regionalna Strategia Morza Bałtyckiego, i nowa europejska inicjatywa adresowana do naszych wschodnich sąsiadów tzw. „Partnerstwo Wschodnie”. Myślę, że przyszłość przyniesie nam wiele nowych możliwości do wspólnej pracy na obydwu polach: wspólnego bezpieczeństwa (NATO) i gospodarki (UE).

Obowiązki konsula honorowego wobec państwa, które reprezentuje, są nie tylko liczne, ale i dotyczą wszystkich niemal obszarów aktywności społecznej i kulturalnej. Jak w tym kontekście ocenia Pan pracę konsulów honorowych Estonii?

Estonia ocenia pracę konsulatów honorowych bardzo wysoko. Jako małe państwo nie jesteśmy w stanie utworzyć placówek zagranicznych w każdym miejscu na świecie, dlatego jest dla nas ważne i politycznie priorytetowe rozszerzenie sieci konsulatów honorowych w celu promocji Estonii, nawiązania kontaktów gospodarczych, zapewnienia pomocy naszym obywatelom za granicą. Praca konsuli honorowych reprezentujących Estonię jest nieoceniona i chciałbym wyrazić moją wdzięczność dla wszystkich.

Internetowa strona konsulatu jest często odwiedzana przez chętnych bliższego poznania Estonii, jej gospodarki, historii i kultury. Jakie przesłanie przekazałby Pan gościom naszej strony ?

Estonia to błyskawicznie rozwijający się kraj z kolorową historią i dynamiczną gospodarką. 1500 wysp, nietknięta natura, słoneczne lata i festiwale muzyczne, narty i śnieg czekają na Was w Estonii. Polscy goście są mile widziani w Estonii.

_________________________________________

  O Estonii w Zespole Szkół w Mogilnie

26 lutego 2010 roku konsul honorowy Republiki Estonii w Poznaniu prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz na zaproszenie dyrekcji i grona pedagogicznego Zespołu Szkół w Mogilnie wygłosił wykład na temat Estonii. W swoim wystąpieniu konsul poruszył zagadnienia takie jak: relacje polsko – estońskie w czasach minionych i dziś, rola Estonii w jednoczącej się Europie, obyczajowość i mentalność Estończyków, a także sytuacja Estonii w obliczu światowego kryzysu gospodarczego.

_________________________________________

  Spotkanie w władzami samorządowymi Mogilna

26 lutego 2010 roku konsul honorowy Republiki Estonii w Poznaniu prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz złożył wizytę w Mogilnie, gdzie spotkał się m.in. z burmistrzem, Leszkiem Duszyńskim i przewodniczącą Rady Miejskiej, Elżbietą Sarnowską. Podczas spotkania burmistrz poinformował o charakterystyce i sytuacji Mogilna. Pan konsul zwrócił uwagę na możliwość współpracy partnerskiej pomiędzy gminami estońskimi i polskimi na polu edukacyjnym oraz samorządowym. Zaznaczył, iż tego rodzaju współpraca ma miejsce pomiędzy gminami, powiatami Wielkopolski a ich odpowiednikami w Estonii. Przed spotkaniem pan konsul odwiedził Muzeum Ziemi Mogileńskiej, gdzie w towarzystwie dyrektora, pana Jana Szymańskiego zapoznał się z historią Mogilna. O godzinie 15 w gmachu Urzędu Miasta Mogilna, pan konsul wygłosił wykład dla mieszkańców na temat protokołu dyplomatycznego i dobrych obyczajów.

_________________________________________

  Wywiad z prezydentem Republiki Estońskiej w Gazecie Wyborczej z dnia 14 grudnia 2009.

TOOMAS HENDRIK ILVES estoński polityk i dyplomata, prezydent Estonii od 2006 r. W latach 80. pracował jako dziennikarz w Radiu Wolna Europa. Po uzyskaniu niepodległości przez Estonię był ambasadorem tego kraju w USA, Meksyku i Kanadzie, potem szefem MSZ i eurodeputowanym

JACEK PAWLICKI: XX wiek dla krajów bałtyckich był jak jazda na diabelskim młynie - najpierw niepodległość po I wojnie światowej, potem sowiecka okupacja, potem znów niepodległość na początku lat 90.:

Tak samo jak i dla Polski. Byliśmy na tym samym diabelskim młynie. Prawie, bo po II wojnie światowej Polska była wprawdzie krajem satelickim ZSRR, ale Estonia pozostała jego częścią.

A co się stało 17 września 1939 r.? Wasza wschodnia granica jest dziś prawie taka sama jak granica zatwierdzona paktem Ribbentrop-Molotow.

Czy patrząc z tej historycznej perspektywy, można powiedzieć, że Estonia, dziś członek UE i NATO, jest już po bezpieczniej stronie?

No cóż, powiedziałbym, że z wyjątkiem naszej wielkości znajdujemy się w tej samej sytuacji co Polska. Jesteśmy mniejsi, co trochę utrudnia sprawy, ale niepokoją nas te same rzeczy co Polskę. Polska nie ucierpiała z powodu ostatniego kryzysu tak bardzo jak Esto¬nia. W was kryzys uderzył w najgorszym momencie. Jakie mogą być tego polityczne konsekwencje?

Sytuacja w Estonii jest inna niż w pozostałych krajach bałtyckich. Z naszych analiz wynika, że aby poradzić sobie ze spadkiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych wywołanych kryzysem i eksplozją bańki na rynku nieruchomości, potrzebujemy stabilnej waluty- euro. Obcinamy więc wydatki tam, gdzie się da, aby sprostać kryteriom z Maastricht Jak na razie mamy polityczne poparcie dla tej decyzji. Oczywiście ludzie jak to ludzie narzekają.

A czy macie poparcie z zewnątrz, ze strony krajów UE należących do eurolandu?

No cóż, uważamy, że musimy spełnić obiektywne kryteria] Nie chodzi o to, czy nas lubią, czynie, ale czy cyfry są odpowiednie, czy też nie. Jeśli chodzi o UE, to liczy się, jak - obiektywnie - sobie z czymś poradzimy. W 2009 r. będziemy mieli deficyt budżetowy poniżej 3 proc. Mam nadzieję, że ten budżet przejdzie. Z innymi wskaźnikami nie powinniśmy mieć problemu, więc powinniśmy przystąpić do euro w 2011 r.

Mówi pan o ważnych dla strefy euro cyfrach, ale ludzie mają większe problemy niż utrzymanie takich cyfr.

Żeby deficyt budżetowy pozostał poniżej 3 proc, trzeba było ciąć wiele rzeczy- np. place. Przeszliśmy przez wewnętrzną dewaluację (czyli zgodę na zubożenie społeczeństwa poprzez redukcję płac). Nie zdewaluowaliśmy waluty, ale obcięliśmy pensje w budżetówce średnio o 9 proc. Pensje w sektorze prywatnym zostały jeszcze bardziej zmniejszone. Zredukowaliśmy wszystkie usługi publiczne, aby osiągnąć niski deficyt

I ludzie są niezadowoleni.

No cóż, tak.

Nie obawia się pan niepokojów społecznych czy jakiejś fali tęsknoty za ZSRR?

Nie. Nie ma takiej tęsknoty w Estonii.

W Niemczech wschodnich, w których wiedzie się lepiej niż w Estonii, tęsknią za NRD.

To samo można zaobserwować w kilku innych krajach, ale nie w Estonii, gdzie jest największy poziom poparcia dla UE spośród wszystkich krajów Unii i bardzo silne pragnienie, aby jak najszybciej oddalić się od sowieckiego życia.

Jesteście już chyba daleko.

Chciałoby się być jeszcze dalej.

Czy UE w dostateczny sposób pomogła Estonii w radzeniu sobie z kryzysem?

Właściwie to Unia nie pomaga. Estonia za to świetnie wykorzystuje unijne fundusze. Są one wprawdzie dostępne dla wszystkich w UE, ale np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy chwali nas za wyjątkowo dobre wykorzystywanie tych funduszy. To nie jest nasza propaganda.

Także, żeby walczyć ze skutkami kryzysu?

Żeby tworzyć miejsca pracy, na infrastrukturę, inwestycje budowlane.

W listopadzie rząd zgłosił pana kandydaturę na stanowiska prezydenta UE albo szefa unijnej dyplomacji.

Pierwszy zgłosił ją polski poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski.

Wiem, bo to ja od niego usłyszałem tę opinię i opublikowałem w „Gazecie Wyborczej", skąd przez ambasadę w Warszawie trafiła chyba do Tallina.

Zgadza się. Estoński rząd podchwycił ten pomysł od Saryusza-Wolskiego.

Czy choć przez chwilę wierzył pan w to, że Francuzi, Brytyjczycy czy Niemcy zgodziliby się oddać to stanowisko komuś z naszej części Europy, np. panu?

Myślałem, że będzie to świetny sposób na przekazanie mojego przesłania. Nie miałem jednak złudzeń co do tego, że zostanę wybrany. Jednak, biorąc pod uwagę moją karierę, to, co pisałem i mówiłem o Europie, to, jak ją promowałem... Ujmę to tak - lista moich osiągnięć jest całkiem długa, dłuższa niż kilku innych osób...

Ma pan na myśli prezydenta UE Hermana Van Ropmuya i szefową unijnej dyplomacji Catherine Ashton?

-...(milczenie)

Była prezydent Łotwy Vaira Vike-Frei-berga była wściekła na unijnych przywódców za sposób, w jaki wybierali prezydenta i szefa MSZ UE. Apelowała, aby UE przestała działać jak Związek Sowiecki. Czy rzeczywiście UE, wybierając swe władze, działała jak ZSRR?

Myślę, że decyzję podjęto w sposób, w jaki zawsze są podejmowane decyzje w Unii Europejskiej (śmiech).

Czy UE traktuje poważnie nowe kraje członkowskie, takie jak Polska czy Estonia? Bo czasem mam wrażenie, że jesteśmy krajami drugiej kategorii...

Nie chcę być subiektywny, dlatego spójrzmy na liczby. Na 158 tzw. ambasad Unii Europejskiej (chodzi o przedstawicielstwa Komisji Europejskiej) tylko jedna jest kierowana przez dyplomatę z nowego kraju członkowskiego. Mamy 41 dyrekcji generalnych w UE. Jest już szósty rok naszego członkostwa, a żadna z nich nie jest kierowana przez dyrektora z nowego kraju. To są liczby, a nie jakieś tam gadanie. Spójrzmy na liczby, co one znaczą (grymas).

Dlaczego tak się dzieje? Bo jesteśmy wciąż zbyt nowi, niemile widziani?

Nie wiem, niech pan zapyta ich, nie mnie. Pan jako Polak, a ja jako Estończyk możemy wiedzieć swoje, ale chętnie usłyszałbym ich wytłumaczenie. Panie Van Rompuy, niech mi pan to wytłumaczy, proszę! Dlaczego tak się dzieje? Nie rozumiem.

Czy UE i NATO są instytucjami, które gwarantują Estonii bezpieczeństwo? Czy jeśli przyszłoby co do czego, to wszystkie dawane nam gwarancje bezpieczeństwa nie okazałyby się czczym bla, bla, bla?

Gwarancje bezpieczeństwa NATO to nie bla, bla, bla. Zresztą, jaką mamy alternatywę? Unia okazała nam sporo solidarności, kiedy jej potrzebowaliśmy. Było to w 2007 r. po tych absurdalnych wydarzeniach, kiedy Rosjanie zaczęli mieszać się w nasze wewnętrzne sprawy i żądali, byśmy nie ruszali pomnika Brązowego Żołnierza [usunięcie tego pomnika doprowadziło do ostrego konfliktu z Rosją] w Tallinie, a po rym staliśmy się ofiarą cyberataku.

Jak te wydarzenia zmieniły Estonię?

Na cyberataku w końcu skorzystaliśmy. Od dziesięciu lat mówiliśmy, że jesteśmy najbardziej zinternetyzowanym krajem w Europie, ale trzeba było ataku hakerów, aby ktoś to zauważył. To po nim NATO zdecydowało się na otworzenie swego centrum cyberobrony w Tallinie. Myślę, że ludzie, którzy planowali ten atak, nie myśleli za bardzo do przodu, bo w końcu doprowadził on do bardzo pozytywnego rezultatu.

Niewykluczone, że cyberataki znajdą się na nowej liście zagrożeń dla NATO w przygotowywanej właśnie doktrynie strategicznej NATO...

Powinny się znaleźć. Zresztą proszę sięgnąć po ostatni numer „Foreign Affairs". Generał Wesley Clark pisze tam o cyberzagrożeniach. Liczba cyberataków wzrosła dramatycznie na całym świecie. Czas uznać to za zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich członków NATO.

Jak widzi pan stosunki Estonii z Rosją dwa lata po awanturze o pomnik Brą¬zowego Żołnierza?

Nasze stosunki z Rosją nie zależą specjalnie od tego, co robimy.

Czyli Rosja i jej nowa imperialna polityka nie są już dla was zagrożeniem?

80 proc. naszej polityki zagranicznej jest skierowane na Europę. Kolejne 15 proc. dotyczy regionu – tego co się dzieje w Finlandii, na Łotwie i Litwie. Nie zostaje zbyt wiele.

Ale Europa ma problem z Rosją.

To jest większy problem europejski, a nie tylko nasz. W tej sprawie Unia powinna prowadzić wspólną politykę zagraniczną

Ale Lady Ashton przyznała niedawno, że nie zna się zbytnio na polityce wobec Wschodu.

Może powinniśmy mianować Polaka szefem Relexu [Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych w Komisji Europejskiej]. To może rozwiązałoby problem.

Poparłby pan Polaka na tym stanowisku?

To wewnętrzna decyzja, ale myślę, że mianowanie Polaka byłoby dobrym pomysłem.

Jak Unia powinna układać swe stosunki z Rosją?

Trzeba je układać na podstawie konkretnych porozumień, opierając się na wartościach fundamentalnych dla Unii Europejskiej - demokracja, rządy prawa, wolność wypowiedzi, wolność prasy. Tych wszystkich rzeczy, które nam są drogie. No i powinniśmy być konsekwentni. Weźmy np. wolność prasy. W tej dziedzinie Białoruś wypada lepiej niż Rosja.

Rozmawiał Jacek Pawlicki

_________________________________________

  Wręczenie sztandaru w Grzebienisku

4 grudnia 2009 delegacja Konsulatu uczestniczyła w uroczystości wręczenia sztandaru Gimnazjum im. Lecha Krzyżaniaka w Grzebienisku, z okazji jego dziesięciolecia. Konsul, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz został poproszony przez władze szkoły o udekorowanie drzewca sztandaru wbiciem symbolicznego „gwoździa”. Prócz lokalnych władz samorządowych i przedstawicieli parlamentu, w uroczystości wzięła udział delegacja gminy Illuka z Estonii, z która przy udziale Konsulatu, szkoła nawiązała współpracę.

_________________________________________

  Rozpoczął się Przegląd Kina Estońskiego

4 grudnia 2009 o godz. 20:30 w Kinie Muza w Poznaniu miało miejsce uroczyste otwarcie Przeglądu Kina Estońskiego. Poznańska edycja przeglądu jest zaledwie przystankiem na ogólnopolskiej trasie Przeglądu, organizowanego przez Ambasadę Estonii w Warszawie. Otwarcia Przeglądu dokonał krótkim wprowadzeniem poświeconym kulturze estońskiej w Poznaniu, asystent Konsula prof. dra hab. Michała Iwaszkiewicza, mgr Mieszko Łukaszewicz. Pierwszy zaprezentowany film, „186 Kilometrów” odebrany został przychylnie przez poznańską publiczność, wśród której dało się nawet usłyszeć język estoński. Po seansie inauguracyjnym widzowie mieli możliwość podyskutowania o filmie przy lampce wina. Przegląd potrwa do czwartku 10 grudnia 2009.

_________________________________________

  „Trzy Lwy i Orzeł” w Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza

W holu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ulicy Umultowskiej 89a dokonano uroczystego otwarcia wystawy z dziejów relacji polsko – estońskich w latach 1918 – 1939. Wystawa pod tytułem „Trzy Lwy i Orzeł” prezentowana w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miasta Poznania, w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych, zagościła obecnie w największej i najbardziej znanej uczelni wielkopolski. W uroczystości otwarcia wystawy wzięły udział władze Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM: prof. prof. Tadeusz Wallas, Jerzy Babiak i Robert Kmieciak, liczni wykładowcy i studenci wydziału. Oprowadzał ich po wystawie konsul honorowy Estonii w Poznaniu, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz. Konsulat honorowy Estonii jest organizatorem i promotorem wystawy „Trzy Lwy i Orzeł” . W trakcie uroczystości otwarcia wystawy rozmawiano między innymi o popularyzacji Estonii, jej historii i współczesności w kontekście przygotowania przez konsula honorowego cyklu wykładów i spotkań z profesorami i studentami Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa poświęconych Estonii i jej mieszkańcom.

_________________________________________

  Koncert zespołu Ro:toro

W piątek, 25 września o godzinie 18 w budynku Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, przy ul. Solnej 12, miał miejsce koncert estońskiego zespołu Ro:toro. Poniżej przedstawiamy krótki opis zespołu i jego muzyki.
RO: TORO to tradycyjne estońskie melodie w wykonaniu dwóch niewiast grających na kobzach, saksofonisty, przy akompaniamencie rockowego gitarzysty oraz szalonego perkusisty grającego na wodnych bębnach- plastikowych misach położonych na łóżku wodnym. Istniejący cztery lata zespół wydał dwa albumy CD opatrzone nordycką marką TUTL i w ślad za tym zaczął systematycznie występować na licznych festiwalach muzyki etnicznej zarówno w Estonii jak i za jej granicami. Grupa skupia się głównie na dźwiękach tradycyjnych dud, które równocześnie inspirują jej członków do indywidualnego komponowania. Saksofon i wodna perkusja zapewniają nowoczesny kontrapunkt w stosunku do bazy muzycznej w postaci etnicznych melodii wygrywanych na dudach. Akustycznie rozwinięty RO:TORO ze swym repertuarem gwarantuje niezapomniane doznania muzyczne i czarujące widowisko.
Cätlin Jaago – założycielka zespołu- gra na dudach. Jest liderką dwóch wiodących grup folkowych w Estonii ( RO:TORO i Vägilased),ukończyła studia na Uniwersytecie w Tartu, gdzie nauczyła się gry na kobzach w ramach Akademii Kultury Viljandi. Została wówczas zaznajomiona z tradycyjnymi technikami i repertuarem dud pochodzącym z muzycznych notacji oraz wcześniejszych utworów. Stała się jedną z najlepszych estońskich artystek grających na tym instrumencie a zarazem wirtuozem, specjalizując się w archaicznym stylu. W jej własnych kompozycjach postanowiła wypróbować możliwości estońskiej kobzy i stworzyła wiele przepięknych ballad.
Marko Mägi jest jazzowym saksofonistą od początku jego kariery. W Viljandi doświadczył silnych związków z muzyką folkową i stało się to momentem przełomowym w jego dalszym ukierunkowaniu muzycznym. Stworzył unikalną równowagę między wirtuozerskimi improwizacjami na saksofonie, a zręcznymi wcięciami bliskimi tradycyjnym intonacjom. jego wkład w twórczość zespołu opiera się na innowacyjnych pomysłach i nowatorskich improwizacjach.
Silver Sepp nie chciał używać nowoczesnej perkusji w zespole uznając to za element nie pasujący do muzyki estońskich dud. Z powodu ubogiej tradycji grania na bębnach w Estonii, postanowił stworzyć swój własny zestaw bębnów, który możemy zakwalifikować jako estoński. Materiały, których używa są niezmiernie łatwe do znalezienia. Na perkusje składa się 6 plastikowych miednic, które okazały się współbrzmieć z dudami ( G- dur). W celu wydobycia dźwięku napełnia jedna miskę wodą i umieszcza na niej następną- odwróconą. Melodie, z tak skonstruowanych trzech bębnów, są miłe dla ucha i zarazem bardzo łagodne, a poszczególne dźwięki długie i zaokrąglone. Silver używa także drewnianych desek i – na kameralnych koncertach- nastrojonego koła od roweru.
Karl Laanekask jest gitarzystą o jazzowo- rockowym ukierunkowaniu.
Zespołu można posłuchać na stronie: http://www.myspace.com/rotoro

_________________________________________

  Bankiet w Urzędzie Miasta Poznania

Z okazji zakończenia „V dni Estonii” oraz zamknięcia wystawy „Trzy Lwy i Orzeł” 25 września 2009 roku w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania miał miejsce bankiet zorganizowany przez Konsulat Honorowy Republiki Estonii w Poznaniu i Urząd Miasta Poznania. W bankiecie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, korpusu dyplomatycznego oraz świata biznesu.

_________________________________________

  Wizyta delegacji Urzędu Miasta Poznania w Urzędzie Miasta Tallinn

21 września delegacja władz oświatowych Urzędu Miasta Poznania na czele z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania panem Sławomirem Hincem, Dyrektorem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania panem Andrzejem B. Tomczakiem i Szefem Gabinetu Prezydenta, Andrzejem Soboniem złożyła wizytę w Urzędzie Miasta Tallinna. Gospodarzem spotkania był pan Keelis Kond, dyrektor Wydziału Edukacji. W trakcie rozmów porównano systemy edukacyjne w obydwu państwach oraz poruszono kwestię możliwej współpracy na polu edukacji szkolnej. Tegoż samego dnia miało miejsce spotkanie delegacji z ambasadorem RP w Tallinie, panem Tomaszem Chłoniem oraz radcą ambasady, panem Piotrem Starzyńskim. W trakcie rozmów poruszono kwestię przygotowań Poznania do ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Tallinn będzie nią w 2011 roku.
Współorganizatorem obydwu spotkań był Konsulat Honorowy Republiki Estonii w Poznaniu.

_________________________________________

  

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazała się książka „Negocjowanie granic: od „UE-15” do „UE-27”. Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej, część pierwsza- Grupa Luksemburska (2004), Estonia, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Węgry, Cypr w UE” pod redakcją Tomasza R. Szymczyńskiego. W publikacji tej został zamieszczony obszerny artykuł autorstwa konsula honorowego Republiki Estonii w Poznaniu prof. dr hab. Michała Iwaszkiewicza i mgr Łukasza Marczewskiego dotyczący drogi Estonii do członkostwa w Unii Europejskiej. Poruszono w nim problematykę politycznej i ekonomicznej pozycji Estonii przed jej wejściem do Unii Europejskiej, procesu dochodzenia Estonii do członkostwa w UE, w tym przebiegu negocjacji akcesyjnych, opinii partii politycznych co do członkostwa w UE, a także referendum akcesyjnego.

_________________________________________

  Komunikat MSZ Estonii dotyczący składania drogą elektroniczną wniosków o wydanie paszportów i dowodów osobistych dla osób nieletnich.

1. Od 30 lipca 2009 istnieje możliwość ubiegania się o paszport dla dzieci poniżej 6 roku życia drogą elektroniczną, poprzez e-mail do Biura Obywatelstwa i Migracji Estonii (Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, Citizenship and Migration Board of Estonia. Департамент гражданства и миграции) Wniosek musi być złożony przez rodzica posiadającego dokument podróżny (paszport), dowód osobisty albo pobyt stały w Estonii.
Wniosek o wydanie paszportu może być złożony również w przypadku wydawania pierwszego paszportu (np. kiedy dziecko nie otrzymało jeszcze estońskiego dokumentu podróżnego. Nie ma potrzeby składania wniosku osobiście przez rodzica w ambasadzie lub konsulacie.
Paszport będzie wydany, gdy odbierze go rodzic osobiście (istnieje możliwość odbioru paszportu w konsulatach honorowych; jeżeli rodzic wyrazi taką wolę).

2. Od 30 lipca 2009 jest możliwość ubiegania się o estoński dowód osobisty dla dzieci poniżej 15 roku życia poprzez e-mail do Biura Obywatelstwa i Migracji Estonii (Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, Citizenship and Migration Board of Estonia. Департамент гражданства и миграции). Wniosek musi być złożony przez rodzica posiadającego dokument podróżny (paszport), dowód osobisty albo pobyt stały w Estonii.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego może być złożony również w przypadku wydawania pierwszego dowodu osobistego (np. kiedy dziecko nie otrzymało jeszcze estońskiego dokumentu podróżnego. Nie ma potrzeby składania wniosku osobiście przez rodzica w ambasadzie lub konsulacie.
Więcej informacji na stronie: http://www.mig.ee/index.php/mg/est

_________________________________________

  Komunikat MSZ Estonii dotyczący wydawania estońskich paszportów.

Dnia 20 lipca 2009 roku do Konsulatu Honorowego Republiki Estonii w Poznaniu wpłynęło pismo z Departamentu Konsularnego MSZ Estonii dotyczące nowych regulacji w sferze estońskich paszportów. Od 29 czerwca 2009 roku Estonia rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych, które zawierają odciski palców posiadacza paszportu. Wszyscy obywatele Estonii powyżej szóstego roku życia są zobligowani do zarejestrowania swoich odcisków palców w kraju lub w ambasadzie Estonii za granicą. W związku z powyższym zmianie uległa także procedura składania podania o nowy paszport. Obywatel Estonii może złożyć podanie o nowy paszport droga pocztową tylko w przypadku, gdy jest już w posiadaniu paszportu zawierającego odciski palców i wydanego najwyżej dwa lata przed złożeniem podania o nowy paszport. Procedura ubiegania się o pierwszy paszport pozostaje bez zmian. Złożenie odcisków palców poza granicami Estonii możliwe jest wyłącznie w ambasadzie; konsulaty honorowe nie posiadają takiego uprawnienia.

_________________________________________

  „Trzy lwy i Orzeł” w holu WSUS

Od 8 czerwca w budynku Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu można oglądać wystawę „Trzy lwy i Orzeł” relacjonującą stosunki polsko – estońskie z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wystawa składa się z ośmiu działów: „Wizyty”, „Odznaczenia”, „Obrona i bezpieczeństwo państwa”, „Polska w Estonii”, „Polacy w Estonii”, „Warszawa – LOT – Tallin”, „Do pracy w Estonii” i „1939”, w ramach których zaprezentowano ponad 100 dokumentów, fotografii i publikacji. Wystawa nie ma ambicji przedstawienia całości związków między oboma krajami w omawianym okresie czy też prezentacji oficjalnego stanu stosunków dwustronnych. Chce raczej jak w kalejdoskopie pokazać wybrane aspekty wzajemnej współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego, osobistego. Wystawa została przygotowana przez Estońskie Archiwum Państwowe. Materiały pochodzą z archiwów estońskich: państwowego, filmowego, historycznego i Biblioteki Narodowej, a także z Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

_________________________________________

  Dzień Estoński w Sompolnie

25 maja 2009 Starostwo Powiatowe w Koninie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie zorganizowało „Dzień Estoński”, który miał miejsce w tejże szkole. Impreza została uświetniona występem młodzieży nawiązującym do odzyskania niepodległości przez republiki nadbałtyckie i rozpadu ZSRR. Następnie głos zabrał w zastępstwie konsula honorowego Republiki Estonii w Poznaniu prof. dr hab. Michała Iwaszkiewicza, jego asystent Mieszko Łukaszewicz. Kolejnym punktem programu był „Quiz wiedzy o Estonii”, w którym wzięli udział uczniowie z ZSP w Sompolnie, ZSP w Kleczewie, ZSE-U w Żychlinie. Zwyciężyli gospodarze z ZSP w Sompolnie, jednakże wszystkie zespoły wykazały się ogromną wiedzą na temat Estonii. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a organizatorom dziękujemy za zaproszenie. Ponadto w trakcie rozmowy z władzami powiatu konińskiego wyrażono wolę współpracy w zakresie nawiązywania i rozwijania relacji pomiędzy samorządami Wielkopolski i Estonii.

_________________________________________

  O Estonii w „Kasprowiczu”

29 kwietnia 2009 r konsul honorowy Republiki Estonii w Poznaniu prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz na zaproszenie dyrekcji i grona pedagogicznego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wygłosił wykład na temat Estonii. W swoim przemówieniu konsul poruszył zagadnienia takie jak: relacje polsko – estońskie w czasach minionych i dziś, roli Estonii w jednoczącej się Europie, obyczajowość i mentalność Estończyków, a także sytuację Estonii w dobie kryzysu finansowego. Konsul zaznaczył również, że zaproszenie przyjął ze szczególnym zadowoleniem, ponieważ sam jest absolwentem tegoż liceum. W trakcie spotkania z dyrektorem LO im. Jana Kasprowicza Rafałem Łaszkiewiczem poruszono również możliwości pomocy konsulatu przy tworzeniu innowacyjnej klasy dziennikarskiej w tymże liceum.

_________________________________________

  Konkurs wiedzy o Estonii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii ogłosiło konkurs dotyczący wiedzy o tym kraju. Nagrodą główną jest sześciodniowa wycieczka dla dwóch osób do Estonii, w ramach której zapewniony jest transport, noclegi i wyżywienie. Konkurs polega na odpowiedzeniu na 12 pytań przez Internet dotyczących kultury i historii Estonii. Link do strony konkursu: quiz.mfa.ee/quiz_2009. Tu można znaleźć pytania, na które odpowiedzieć powinni chętni do wzięcia udziału w konkursie. Tu też umieszczone zostały linki do stron, na których będzie można odnaleźć wiele ważnych informacji, które mogą okazać się pomocna przy odpowiedzi na konkursowe pytania. Termin nadsyłania odpowiedzi upływa 31 maja o 23:59 wg strefy czasowej obowiązującej w Estonii (GMT+3) . Nazwiska zwycięzców zostaną podane na stronie konkursu 5 czerwca 2009. Życząc powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu podajemy link do strony ambasady Estonii w Warszawie: www.estemb.pl

_________________________________________

  Wizyta konsularno – kulturalna

27 marca 2009 r z wizytą do Poznania przybyła pani Anne-Ly Ader, attache odpowiedzialna za sprawy konsularne i kulturalne ambasady Estonii w Warszawie. Pani Anne-Ly Ader odwiedziła konsulat honorowy Republiki Estonii w Poznaniu i Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych, gdzie spotkała się z konsulem honorowym Estonii w Poznaniu panem prof. dr hab. Michałem Iwaszkiewiczem. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy współpracy Wielkopolski z Estonią, zwłaszcza w dziedzinie nauki, a także plany przyszłych przedsięwzięć. Następnie Anne-Ly Ader w towarzystwie konsula honorowego prof. dr hab. Michała Iwaszkiewicza złożyła wizytę w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie spotkała się z panem Włodzimierzem Groblewskim, dyrektorem Biura Kształtowania Relacji Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz z panią Beatą Mitmańską, dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania. W trakcie spotkań omówiono kwestie udziału grup z Estonii w planowanych przez Poznań wydarzeniach kulturalnych, takich jak przeglądy zespołów folkowych, muzycznych itp., zorganizowania wystawy „Trzy Lwy i Biały Orzeł. Relacje polsko – estońskie w latach 1919 – 1939” oraz kwestii udziału obywateli Estonii zamieszkałych na terenie Poznania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

_________________________________________

  Spotkanie w ambasadzie Republiki Estonii

28 lutego 2009 r. Konsul Honorowy Republiki Estonii prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz został zaproszony na koktajl do ambasady Republiki Estonii w Warszawie. W trakcie spotkania pan ambasador Ants Frosh podziękował za konsulom honorowym w Polsce za zaangażowanie w propagowaniu kultury estońskiej i jej reprezentowanie. Omawaino również kwestie kolejnych wizyt estońskiego korpusu dyplomatycznego w Wielkopolsce.

_________________________________________

  Spotkanie z Aimarem Laulikiem

26 lutego 2009 r. Konsul Honorowy Republiki Estonii prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz spotkał się z panem Aimarem Laulikiem, doradcą ds. zagranicznych gminy Iluki, który przyjechał do Wielkopolski na zaproszenie gminy Duszniki i gimnazjum w Grzebienisku. To kolejne okazja, która słuzyła o wzajemnej współpracy przy budowaniu „mostów” porozumienia i współpracy. Dyskutowano między innymi o wpływie sytuacji gospodarczej na stosunki międzynarodowe, różnicach w sposobie rozwiązywania trudności gospodarczych, a także o wymianie kulturalnej pomiędzy polskimi i estońskimi partnerami. Konsul honorowy interesował się także postępami w kontaktach na poziomie gmin Illuka - Duszniki oraz przygotowaniami do wymiany uczniów w lipcu i sierpniu 2009r.

_________________________________________

  Wręczenie nagrody Polskiego Klubu Biznesu prezydentowi Estonii w Warszawie

24 stycznia 2009 r pan konsul honorowy Republiki Estonii w Poznaniu prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz na zaproszenie Ambasady Republiki Estonii w Poznaniu oraz Polskiego Klubu Biznesu uczestniczył w uroczystości wręczenia nagrody „Polski Oscar Biznesu 2008 ” panu prezydentowi Republiki Estonii Toomasowi Hendrikowi Ilves, która miała miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie.

_________________________________________

  Koncert Muzyki Estońskiej

14 stycznia 2009 r o godz. 19:30 w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu miał miejsce koncert zespołu an_ARCHE NewMusicEnsemble w składzie: Filip Wałcerz – fortepian, Marcin Suszycki – skrzypce, Tomasz Lisiecki – wiolonczela, nad którym patronat honorowy objął konsul honorowy Republiki Estonii w Poznaniu, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz. W trakcie koncertu wykonano utwory znanego estońskiego kompozytora Arvo Pärta: Spiegel im Spiegel i Für Alina. Było to pierwsze wykonanie koncertowe tych utworów w Polsce. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby słuchacze mogli poznać głębię wyrazu i niepowtarzalne twórczości estońskiego artysty.

_________________________________________

  Nagroda dla estońskiego filmu na festiwalu „Ale kino”

XXVI Międzynarodowy Festiwal Filmu Dziecięcego i Młodzieżowego „Ale kino” przeszedł do historii. Było to wydarzenie rzeczywiście międzynarodowe, zdecydowanie najważniejsze dla tej części Europy. Jury, w skład którego weszli wybitni przedstawiciele sztuki filmowej i laureaci międzynarodowych festiwali dla dzieci i młodzieży dostrzegło i doceniło w kategorii "Film aktorski dla młodzieży” estoński obraz "Nasza klasa" w reżyserii Ilmar Raag. Nagrodzony został za wysoki poziom gry aktorskiej, wzbudzane emocje i dopracowanie techniczne. W czasie gali w poznańskim „Multikinie” nagrodę dla najlepszego filmu odebrał z rąk przewodniczącego jury, hinduskiego reżysera Rajnesha Domalpalli, konsul honorowy Republiki Estonii, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, Rektor WSUS. Dziękując za odebrane wyróżnienie, Rektor stwierdził, że nie dziwi go, iż film estoński reprezentuje tak wysoki poziom i przypomniał, że estońska kultura nie od dziś zajmuje ważne miejsce w europejskim i światowym dziedzictwie kulturowym.

_________________________________________

  Spotkania oficjalne ambasadora i konsula honorowego Estonii

Przebywający z wizytą w Poznaniu ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Estonii w Polsce, Ants Frosch złożył – w towarzystwie konsula honorowego prof. dra hab. Michała Iwaszkiewicza – wizyty oficjalne Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego – Markowi Woźniakowi, Wojewodzie Wielkopolskiemu - Piotrowi Florkowi i Prezydentowi Miasta Poznania – Ryszardowi Grobelnemu. W trakcie spotkań omawiano między innymi zagadnienia miejsca i roli Wielkopolski jako regionu współpracującego z państwami nadbałtyckimi. Rozmówcy ambasadora i konsula honorowego nie kryli także uznania dla Estonii jako państwa dbającego o swój wizerunek i wdrażającego warte naśladowania procedury administracyjne. Szczególnie podkreślano pełną informatyzację w kontaktach pomiędzy obywatelem a urzędami. W dyskusji nawiązywano także do kwestii takich jak: przysposabianie i wykorzystywanie źródeł energii, budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu, rewitalizacja centrów miast oraz wykorzystywanie kart kredytowo - płatniczych w codziennej praktycznej obsłudze obywatela. Ambasador Ants Frosch wpisał się do ksiąg honorowych Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewody i Urzędu Miasta

_________________________________________

  Koncert z okazji 90. Rocznicy Niepodległości Republiki Estonii

Niezwykle uroczystą oprawę miał wieczorny niedzielny koncert estońskiego Chóru Chłopięcego św. Michała w kościele p.w. Wszystkich Świętych na poznańskiej Grobli. W programie występu znalazły się pieśni religijne śpiewane po łacinie i estońskie kompozycje narodowe. Występ uświetniający 90. lecie niepodległości Estonii został entuzjastycznie – owacją na stojąco – przyjęty przez licznie zgromadzoną w świątyni publiczność. W pierwszym rzędzie zasiedli między innymi: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Estonii w Polsce – Ants Frosch i konsul honorowy Estonii w Poznaniu – prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz. Obecni byli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Chór estoński występował w kościele Wszystkich Świętych także wcześniej – w południe - , kiedy to wraz z Poznańskim Chórem Chłopięcym wykonywał utwory religijne w trakcie uroczystej mszy celebrowanej przez ks. bpa prof. dr Marka Jędraszewskiego.

_________________________________________

  Konsulat Honorowy Estonii promotorem porozumienia Grzebienisk i Illuki

Kierownictwo i nauczyciele szkoły w Grzebieniskach wraz z władzami gminy Kamieniec, do której Grzebienisko przy src="images/DSC01734s.jpg" width="150" height="113" hspace="5" align="left" />  Tym razem powodów do wyjazdu było wiele. Serie spotkań rozpoczęła wizyta w Ambasadzie RP w Tallinie, gdzie prof. Iwaszkiewicz był goszczony przez Ambasadora Tomasza Chłonia oraz zaprzyjaźnionego Konsula Piotra Starzyńskiego. Rozmowa była wymianą wch kontaktów pomiędzy poznańskimi dyplomatami. Z powodu nieobecności dziekana korpusu obowiązki gospodarza pełnił prof. dr hab. Mh Olbryś.

^Czytaj więcej

 
     
Iwaszkiewicz- Konsul Republikele. Ideą przyświecającą temu wydarzeniu była wymiana doświadczeń, ustalanie wspólnej strategii oraz utrzymywanie stałych kontaktów pomiędzy poznańskimi dyplomatami. Z powodu nieobecności dziekana korpusu obowiązki gospodarza pełnił prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz- Konsul Republiki Estonii. Na szczęście na śniadaniu nie zabrakło dwóch wice dziekanów korpusu konsul Republiki Czeskiej. Renaty Mataczyńskiej oraz Konsula Niderlandów Andrzeja Gawrońskiego. Wydarzenie swoją obecnością uświetnił nowomianowany komendant wojewódzki policji mgr inspektor Wojciech Olbryś.

^Czytaj więcej

________________________________________go. Wydarzenie swoją obecnością uświetnił nowomianowany komendant wojewódzki policji mgr inspektor Wojciech Olbryś.

^Czytaj więcej

_________________________________________

  Tradycją stały się już coroczne wyprawy prof. Iwaszkiewicza do Estonii. Do kraju tego wzywają nie tylko pełnione obowiązki Konsula Republiki Estonii, ale również tęsknota za tą drugą ojczyzną.

  Tym razem powodów do wyjazdu było wiele. Serie spotkań rozpoczęła wizyta w Ambasadzie RP w Tallinie, gdzie prof. Iwaszkiewicz był goszczony przez Ambasadora Tomasza Chłonia oraz zaprzyjaźnionego Konsula Piotra Starzyńskiego. Rozmowa była wymianą wch kontaktów pomiędzy poznańskimi dyplomatami. Z powodu nieobecności dziekana korpusu obowiązki gospodarza pełnił prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz- Konsul Republiki Estonii. Na szczęście na śniadaniu nie zabrakło dwóch wice dziekanów korpusu konsul Republiki Czeskiej. Renaty Mataczyńskiej oraz Konsula Niderlandów Andrzeja Gawrońskiego. Wydarzenie swoją obecnością uświetnił nowomianowany komendant wojewódzki policji mgr inspektor Wojciech Olbryś.

^Czytaj więcej